Masa rotundă organizată la Cahul cu genericul: ”Diminuarea discriminării și promovarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la infrastructura socială din raionul Cahul”

Artena masa rot1

”Diminuarea discriminării și promovarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la infrastructura socială din raionul Cahul” a fost genericul unei Mese rotunde organizate pe data de 17 iunie de Asociația Obștească ”ARTENA”, susținută de Centrul CONTACT-Cahul, în parteneriat cu Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova. Parteneri: Societatea Persoanelor cu Dizabilități din raionul Cahul, Clubul ”Egalitate și nediscriminare” și Grupul de Inițiaitivă al persoanelor cu dizabilități din raionul Cahul.

Evenimentul a început cu un cuvînt de salut din partea coordonatoarei de programe A.O ”Artena”, Eudochia Ivanișin care a prezentat situația în domeniul accesibilității, la nivel de raion, menționînd atît clădirile care sînt accesibile, cît și cele inaccesibile, care pr evalează ca număr.

Președintele raionului Cahul, Ion Groza, prezent la evenimiment, a salutat inițiativa ONG-urilor care au organizat evenimentul, menționînd că conducerea raionului este foarte cointeresată în colaborarea cu societatea civilă pentru a identifica soluțiile cele mai bune, cu scopul redresării situației la nivelul accesibilității. ”Noi trebuie să vedem oamenii cu dizabilități de la egal la egal și trebuie să avem o abordare tolerantă. Este important să avem o finalitate a discuțiilor și să nu rămînem doar cu întîlniri de acest gen și identificare de probleme care rămîn nerezolvate. Primul pas este conștientizarea și acceptarea problemelor, iar rezolvarea lor desigur trebuie să aibă loc cu susținerea întregii comunități și a fiecărui locuitor în parte”, a concluzionat Ion Groza.

Vicepreședintele raionului Cahul, Vadimir Calmîc  a menționat, că în ultimii ani se vede o schimbare pozitivă în ce privește accesibilitatea infrastructurii sociale a orașului pentru persoane cu mobilitate redusă, clădirile noi se adaptează în modul cuvenit, urmează să aducem la normal nivelul de accesibilitate la clădirile vechi din localitățile raionului.

Redactorul-șef al ziarului ”Cahul Expres”, Serghei Jernovoi - s-a pronunțat pentru o publicitate mai largă a problemei abordate, menționând, că personalul ziarului se oferă să colaboreze activ cu echipa campaniei de advocacy pentru a sensibiliza populația și responsabiliza deținătorii clădirilor neadaptate prin apariția în presă a informației respective.

În timpul discuțiilor, mai mulți participanți, persoane cu dizabilități au povestit experiența negativă de a locui în localități total inaccesibile. Astfel, studenta la Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul, Liuba Țîu, utilizatoare de scaun rulant, a relatat despre experiența sa de a face studii și de a ajunge în fiecare zi la ore, pe un drum inaccesibil. Această istorie însă este una cu final fericit, din moment ce, după o discuție cu primarul orașului Cahul, Nicolae Dandeș - pe porțiunea de drum pe care o parcurge, au apărut rampe și coborîri accesibile. O altă istorie este cea a Vioricăi Anghel din Andrușul de jos, care a vorbit despre grădinița din localitate, unde nu-și poate conduce copilul pînă în clădire deoarce la intrare sînt foarte multe scări și nu există rampă.

Conform agendei evenimentului, Specialistul adaptare spații al Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova, Alexandru Cațer - a prezentat standardele în accesibilitate și exemplele locale reușite.

În aceeași ordine de idei, Directorul executiv al AMM, Igor Meriacre a vorbit despre implicarea cetățenilor în monitorizarea, raportarea și soluționarea problemelor în societate.

Coordonatorul de proiecte al Centrului CONTACT-Cahul, Mihai Cucereanu a menționat, că în cadrul Programului de consultanță și mentoring în domeniul advocacy, implementat de Centrul CONTACT-Cahul, în parteneriat cu Centrul European de Drept Necomercial, susține AO ”ARTENA” în inițiativa de-a implica conducerea oraşului și raionului Cahul în procesul de diminuare a fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii prin facilitarea/îmbunătăţirea accesului fizic la infrastructura socială din raionul Cahul. În cadrul campaniei de advocacy „Prin eforturi comune – dobândim accesul la infrastructura socială” se va elabora un plan de acțiuni concret pentru facilitarea accesului fizic al persoanelor cu mobilitate redusă la infrastructura socială din orașul și raionul Cahul, implementarea căruia va fi monitorizată calitativ și cantitativ.

Președinta Societății Persoanelor cu Dizabilități din raionul Cahul, Aurica  Fachirov s-a bucurat, că problema accesibilității se discută împreună cu factorii de decizie a raionului, menționând, că s-au acumulat foarte multe probleme, legate de accesul fizic al persoaneor cu dizabilități la clădirile cu menire publică/socială și a venit timpul să le rezolvăm. Arhitectul-șef al orașului Cahul, Rodica Arsenii a informat pe cei prezenți despre eforturile depuse de Primăria Cahul în îmbunătățirea accesibilității la clădire de menire publică/socială, despre obstacolele, întâmpinate la acomodarea rezonabilă a spațiului locativ pentru persoane cu mobilitatea redusă.

În concluzie, participanții la eveniment au specificat necesitatea unei atitudini pozitive și tolerante din partea cetățenilor țării, dar mai ales necesitatea unei atenții mai mari a autorităților publice de toate nivelele, pentru problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, una dintre cele mai mari rămînînd a fi – accesibilitatea.

 

Tel: (373 299) 27617, 25435

Mob: 079741523

E-mail: artena@mail.ru

https://www.facebook.com/artena.md

Persoana de contact: Andriana Ivanișin

Această campanie de advocacy,  este posibilă datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.