Masa rotundă cu genericul: ”Prin liderismul tinerilor – spre schimbări regionale pe ambele maluri ale Nistrului : realizări şi perspective”

"01"Pe data de 26 februarie 2016 Asociaţia Obştească ”ARTENA” împreună cu Parteneriatul Necomercial ”Centrul de dezvoltare economică ” Грани будущего”  au desfăşurat în comuna Moscovei, raionul Cahul o masă rotundă, moderată de Nadejda Cerepenco cu genericul  ”Prin liderismul tinerilor – spre schimbări regionale pe ambele maluri ale Nistrului : realizări şi perspective”.

La acest eveniment au participat  reprezentanţii autorităţilor locale, diferitor structuri din localităţile-beneficiare, societăţii civile şi tinerii-beneficiari ai proiectului ”Prin liderismul tinerilor – spre schimbări regionale pe ambele maluri ale Nistrului”.

Natalia Crasilnicov, preşedintele AO „ARTENA” şi managerul proiectului a făcut o scurtă întroducere prezentând Asociaţia Obştească ”ARTENA” şi a proiectului ”Prin liderismul tinerilor – spre schimbări regionale pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat în perioada mai 2015 – februarie 2016. Acest proiect a prevăzut formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în rândul tinerilor, promovarea incluziunii sociale şi a comportamentului democratic.

Referindu-se la activităţile din cadrul proiectului, la care au participat 24 tineri din comuna Moscovei (raionul Cahul) şi Karmanovo (Transnistria) – a menţionat, că în cadrul proiectului tinerii şi-au consolidat capacităţile în domeniul activismului civic şi au folosit cunoştinţele şi abilităţile obţinute în activităţi concrete, oglindite în foto-stendul care s-a oformat în sala şedinţei. S - au petrecut câte un Flesmob în fiecare sat, dedicate restabilirii şi dotării Palatului de Cultură (Moscovei) şi restabilirii iluminării (Karmanovo). S-au desfăşurat câte un act de binefacere pentru acumularea produselor alimentare şi mijloacelor financiare întru ajutorarea bătrânilor singuratici din comunităţi. Pe parcursul a 9 luni, tinerii din Moscovei şi Karmanovo au elaborat 13 proiecte sociale, 4 din ele au fost realizate, celelalte sunt în căutarea finanţatorilor. Tinerii-beneficiari ai proiectului s-au încadrat activ în viaţa socială a comunităţilor şi prin structurile formate în cadrul proiectului(grupuri de iniţiativă, ONG) - au reuşit să mobilizeze tinerii şi locuitorii comunităţilor la multe acţiuni de amploare. Colaborarea cu autorităţile locale şi participarea activă la şedinţele Consiliilor săteşti - au stimulat tinerii sa se informeze, sa-si asume responsabilitatea actiunilor civice si sa argumenteze critic punctul lor de vedere. Pe viitor, implicarea în procesul de luare a deciziilor va incuraja tinerii sa menţină un dialog cu alesii lor si sa-si faca vocea auzita.

În continuare tinerii-beneficiari ai proiectului au menţionat, că în cadrul proiectului au aflat multe lucruri noi, au deprins multe tehnici de mobilizare a tineretului la fapte bune, abilităţile obţinute la scrierea proiectelor sociale şi realizarea lor le va ajuta să soluţioneze o parte bună din problemele existente.

Participanţii mesei rotunde au fost invitaţi la o discuţie deschisă şi ei, pe marginea agendei s-au expus în felul următor:

Valentina Stoicova, directoarea grădiniţei de copii din comuna Moscovei –a menţionat, că a fost plăcut surprinsă de faptul, că tinerii din localitate, conduşi de Nadejda Cerepenco prin acţiunile sale au hotărât să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie din grădiniţă. Cele 2 table magnicice procurate în cadrul mini proiectului, elaborat de tinerii noştri - sunt foarte binevenite. În prezent tinerii au înaintat un alt proiect prin care propun crearea secţiilor sportive şi dotarea lor cu inventarul necesar. În grădiniţă s-au acumulat multe probleme, e necesar de instalat sistema autonomă de  incălzire a sediului, de conectat la reţeaua de aprovizionarea cu apă şi canalizare – sperăm, că şi aceste probleme vor fi soluţionate cu eforturi commune.

Tamara Cassir şi Natalia Matcin, directoarele gimnaziilor din comună “V Corolenco” şi  “Mircea cel Bătrân” au enumărat câte lucruri frumoase au fost posibile datorită finanţării prin proiectele europene şi salutând implicarea tinerilor din comună în scrierea şi realizarea proiectelor sociale i-au încurajat să participle şi pe viitor, asigurându-i, că permanent vor avea susţinerea lor, a personalului didactic.

Nina Lucarevskaia, vice directoarea gimnaziului “V.Corolenco” din Moscovei a atras atenţia celor prezenţi, că în ultimul deceniu tinerii au fost foarte slab încadraţi în procesele sociale. Există pericolul, ca tinerii să pornească pe căi nedorite, să fie influinţaţi negativ, această situaţie impune şi tratarea serioasă a acestor probleme. Tinerii nu odată au ridicat întrebarea Palatului de Cultură – în cadrul proiectului au desfăşurat şi un Flesmob, în prezent acumulează semnături de la locuitorii comunei pentru restabilirea şi dotarea Palatului de Cultură, cu care ne mândream pe timpuri.

Lucru care pune mari semne de întrebare e crearea locurilor de agrement pentru tineri.  

Andriana  Ivanişin, coordonatorul proiectului   a propus să se „favorizeze” implicarea tinerilor în diverse manifestări prin organizarea măsuri cultural în final (discoteci, concerte, distracţii tematice).

Nicolai Bucicovar , primarul comunei Moscovei, a menţionat, că prin acţiunile tinerilor active din localitate, intreprinse în cadrul proiectului au dat impulsuri motrice creative pentru întreaga comună. Deasemenea a atras atenţia la efectul pozitiv al colaborării instituţiilor de învăţământ cu organizaţiile din diferite sectoare, care oferă posibilitatea de încadrare activă a tinerilor în societate. Împlicare şi participarea activă a tinerilor la şedinţele Consiliului sătesc au reînviat tradiţia, care exista cu vre-o zece ani în urmă când tinerii participau la dezbateri, veneau cu propuneri – aceasta va contribui la soluţionarea problemelor tinerilor – vocea tinerilor va fi auzită. Aceasta initiativă promovează valorile cetățeniei active, incurajând implicarea tinerilor în dezbaterile publice, participarea activă la generarea de idei și asumarea unei poziții față de tema propusă.

Alexandru Popov, şeful serviciului Tineret şi Sport al Consiliului Raional Cahul a menţionat, că tinerii activi sunt viitorul ţării şi ai societăţii. Prosperitatea comunităţii depinde de implicarea şi manifestarea lor.

Capraru Nicolae, reprezentantul satului Cotihana în Consiliului orăşănesc Cahul a menţionat, că e necesar de dezvoltat voluntariatul în rândurile elevilor, practicând bune practici pentru a obţine abilităţi şi deprinderi de viaţă necesare.

Acest proiect a fost de bun augur, trezind spiritul activismului civic al tinerilor implicaţi şi dorinţa de a mişca lucrurile din loc,  deoarece în primul rînd tinerii sunt cei care modelează societatea, prezentul şi viitorul. 

În final, participanţii şi-au exprimat mulţumirea pentru  această masă rotundă şi dorinţa ca ideia activismului civic a tinerilor din localităţile implicate să fie dezvoltată în cadrul altor proiecte comune.

"02"

Acest proiect este realizat de AO ”ARTENA” în parteneriat cu PN ”Centrul de dezvoltare economică ”Грани будущего” cu suportul financiar, oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova.

 

 

 

 

 

 

 

 

"03040506"

 

 

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul ”Prin liderismul tinerilor – spre schimbări regionale pe ambele maluri ale Nistrului” – contactați echipa proiectului :

Contacte:

AO ARTENA

Tel: (373 299) 27617, 25435

Mob: 078361516

E-mail: artena@mail.ru

https://www.facebook.com/artena.md

Persoana de contact: Natalia Crasilnicov