Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru s-a întrunit în noua componență. Eleonora Graur este noua președintă a CRD Centru!

1

Noii membri ai CRD Centru s-au întrunit astăzi în cadrul primei ședințe. Aceasta a fost convocată conform procedurii legale, după selectarea membrilor CRD de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC)în colaborare cu Agenției de dezvoltare regională Centru(ADR Centru). Ședința constitutivă s-a desfășurat în Ialoveni, oraș reședință al ADR Centru, unde membrii CRD  și-au desemnat președintele și vicepreședintele. La eveniment, în cadrul căruia s-au întrunit 48 din 52 de membri ai CRD Centru, au participat  ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, viceministrul  Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatâi, șeful Direcției generale dezvoltare regională a MDRC, Valerian Bânzaru, șeful Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a MDRC, Sergiu Cecan, specialiști de la ADR Centru, consultanți și experți de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) precum și reprezentanți mass media.

În deschiderea ședinței, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, a  felicitat noii membri ai CRD Centru și le-a dat asigurări că fiecare propunere venită din partea membrilor CRD este analizată și pusă în discuție pentru a crește nivelul de implicare al consilierilor în realizarea politicii de dezvoltare regională. De asemenea, ministrul a declarat că MDRC pledează pentru transparența utilizării mijloacelor din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Acestea sînt utilizate conform destinației, iar membrii CRD sînt implicați la fiecare etapă de luare a deciziilor astfel încăt în regiune să fie realizate cît mai multe  proiecte calitative și cu impact major.  

 Astăzi, membrii consiliului au votat la propunerea dlui ministru, Vasile Bîtca, noua conducere a CRD Centru. Astfel, Eleonora Graur, președintele r-nlui Rezina a fost desemnată în calitate de președinte, iar Alexandru Botnari, primarul de Hîncești , a fost desemnat vicepreședinte al CRD Centru.

În cadrul acestei ședințe constitutive, Valerian Bînzaru, șeful Direcției generale dezvoltare regională a MDRC, a familiarizat participanții cu principiile generale ale dezvoltării regionale. De asemenea, consilierii au fost informați despre cele mai importante realizări care au fost obținute în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională atît în regiunea centru, cît și la nivel general pe țară.

 Tot în cadrul întrunirii de astăzi, Philipp Johannsen, lider de țară, a oferit participanților mai multe detalii cu privire la asistenţa acordată de Guvernul Germaniei în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova.

De asemenea, membrii CRD Cetru au fost familiarizați cu rolul și atribuțiile CRD Centru în realizarea obiectivelor de dezvoltare regională, dar și cu activitatea ADR Centru, instituție care asigură secretariatul consiliului de dezvoltare.

În timpul discuțiilor au fost înaintate cîteva propuneri care vor fi analizate de către factorii de decizie pentru a putea facilita activitatea consiliului. De asemenea, s-a discutat  să se insiste pe o conlucrare între ministere în vederea sinergizării fondurilor în realizarea proiectelor de dezvoltare pe domenii comune.

Menționăm, Consiliul Regional este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Consiliul este responsabil de dezvoltarea generală în regiune și de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională și a Planului de acțiuni. 

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru are 52 de membri, fiind alcătuit din cîte patru reprezentanți din fiecare raion al regiunii (Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni).