Dezvoltarea regională în vizorul Centrului CONTACTALLSECTOR LOGO-001

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova CONTACT Chişinău lansează proiectul "Coaliţia de Dezvoltare Regională din zonele de sud, centru şi nord ale ţării".

Proiectul îşi propune să sporească gradul de participare a cetăţenilor în viaţa comunităţii, să fortifice parteneriatul între principalii actori comunitari la nivel local, regional şi naţional, dar şi să sporească accesul la informaţie a locuitorilor din comunitate la actele normative adoptate şi intrarea în vigoare a acestora.

Menţionăm, că în urma implementării proiectului, 100 organizaţii din republică vor fi informate despre activitatea Coaliţiei de Dezvoltare Regională, 70 lideri de organizaţii vor participa la şedinţele regionale şi naţionale ale Coaliţiei, se vor face un număr de recomandări elaborate privind proiecte de legi şi de acte normative de reglementare a activităţilor economice din mediul rural, 25 de membri ai Coaliţiei vor fi instruiţi în domeniul monitorizării documentelor publice şi va fi organizat un Policy Brief Raport în privinţa implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2013-2015.

Astfel, Centrul CONTACT, invită cele mai bune şi reprezentative organizaţii care activează în domeniul dezvoltării comunitare, dezvoltării economice rurale, organizaţii de mediu, de tineret ş.a. de nivel naţional, regional şi local care vor contribui la dezvoltarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural din Moldova 2014-2020 şi Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2013-2015, prin organizarea diverselor acţiuni:
- Campanii de advocacy;
- Monitorizarea politicilor şi documentelor publice;
- Cercetări şi studii în domeniu;
- Dezvoltarea de proiecte proprii şi de parteneriat în cadrul Coaliţiei;
- Promovarea politicilor publice Europene îndreptate spre dezvoltarea economică şi regională a RM.

Coaliţia de Dezvoltare Regională prin activitatea sa de monitorizare a politicilor şi documentelor publice va contribui la perfecţionarea cadrului legal ce reglementează activitatea socio-economică şi agricolă în mediul rural.

Pentru informaţii suplimentare vă rugam să contactaţi: coordonator de programe, Centrul Contact, Lilia Porumb tel: 022 233947, email: lporumb@contact.md

Proiectul este implementat prin intermediul grantului acordat prin Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul Proiectul SECTOR. Acest proiect este finanţat de către Guvernul Suediei, Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est. Guvernul Suediei nu îşi asumă nici o responsabilitate, explicită sau implicită, pentru daune care pot surveni activităţile beneficiarilor săi. Opiniile exprimate în această publicaţie nu reprezintă în mod necesar politicile sau opiniile donatorilor.


telegram