Centrul CONTACT dezvoltă capacitățile de elaborarea a proiectelor europene de dezvoltare regională

Contact 001

Centrul CONTACT a organizat dumincă, 18 ianuarie la Tvardița, raionul Taraclia o vizită de lucru pentru monitorizarea procesului de scrierea a proiectelor. Această etapă este parte a proiectului „Black Sea regional development Network- Rețeaua Mării negre de Dezvoltare Regională", în parteneriat cu organizațiile „Top – kaya" din Ucraina, „CDA XXI" din Georgia și cu organizațiile din țările Visegrad.


În cadrul întâlnirii au fost prezentate ideile de proiect asupra cărora deja sunt elaborate conceptele pentru îmbunătățirea nivelului de trai al comunității. Dacă în cadrul vizitelor anterioare au fost stabilite scopurile, obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului și indentificate problemele locale, care urmează să devină subiecte de proiect, acum atenția coordonatorilor de proiect este axată pe scrierea propriu-zisă.


Tematicile proiectelor se referă la identificarea surselor alternative de încălzire, lipsa unei săli de sport echipată cu tot necesarul, lipsa unei stații de epurare, indexul scăzut al sănătății copiilor, lipsa încăperilor pentru festivități, starea avariată a principalelor instituții de agrement, școlare sau preșcolare.


Astfel, ei dezvoltă idei de proiect în baza problemelor identificate care sunt monitorizate de către echipa Centru CONTACT. Astfel, ei participă la cursul on-line internațional, scriind proiectul, iar până la sfârșitul lunii februarie proiectele vor definitivate.
Coordonatorul de programe al Centrului CONTACT, Aleona Veselovscaia declară că această etapă duce spre produsul finit, altfel spus, ideile generate de grupurile de lucru de îmbunătățire a nivelului de trai al localităților vor deveni viabile.
Următoarea vizită de monitorizarea la Tvardița, Taraclia avea loc pe 31 ianuarie. Monitorizarea se va face și pentru raionul Anenii Noi.

Menționăm că proiectul „Black Sea regional development Network- Rețeaua Mării negre de Dezvoltare Regională" urmărește dezvoltarea potențialului societății civile și consolidarea parteneriatelor inter-sectorile în Ucraina, Georgia, Republica Moldova, prin oferirea schimbului de experiență a țărilor Visegrad.


Persoana de contact Aleona Veselovcaia, coordonator de programe, Centrul CONTACT, 022 23 39 48