Conferinţa Ştiinţifică Studenţească Inter-UniversitarăArticol adaugat de: Samira York

INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI EVOLUȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

1

În data de 04 aprilie 2014 la Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” a avut locediția a II-a a Conferinţei Ştiinţifice Studențești Interuniversitare cu genericul: „Integrarea europeană şi evoluţia învăţămîntului universitar – între tradiţie şi modernitate”.Deschiderea Conferinţei a fost realizată de către d-l Mihai Poalelungi, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova și Gheorghe Avornic, dr. hab., prov. univ. D-l Mihai Poalelungi a apreciat înalt iniţiativa de organizare a Conferinţei, efectele benefice pe care aceasta o are asupra prestaţiei intelectuale a viitorilor specialişti asupra procesului dezvoltării armonioase a Republicii Moldova.

La deschiderea conferinței a fost premiat cel mai reușit eseu la tema: ”Cum combatem ura în mediul online?”, susținut de Consiliul Național No Hate Speech Moldova și Ministerului Tineretului Republicii Moldova. Autorul celui mai bun eseu din cadrul USPEE”Constantin Stere”, a fost desemnat studentul anului I, specialitatea Psihopedagogie, Luca Adrian.
Lucrările conferinței s-au desfăşurat în 4 secţiuni:
• Drept;
• Ştiinţe Politice,Relaţii Internaţionale și Știinţe socio-umane;
• Științe economice.
• Ecologie și Protecția Mediului.
În cadrul Conferinţei şi-au expusabilităţile oratoriceși de cercetare 62 de studenți ai Universității de Studii Politice și Economice Europene „ConstantinStere”, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova etc.

      3Subiectele abordate de către participanții la conferință au ținut de domeniul specific al secțiunii în cadrul căreia au participat, punând accent pe perspectivele ajustării condițiilor existente în Republica Moldova la standardele europene.

     La selectarea celor mai reuşite comunicări ştiinţifice comitetul organizatoric a ţinut cont de o serie de criterii, precum: noutatea ştiinţifică, actualitatea şi importanţa temei abordate, expunerea logică şi argumentată a conţinutului, legătura cu problemele ori realităţile social-politice şi ştiinţifice ale Republicii Moldova, ale trecutului ei istoric, dar şi modalitatea de expunere a comunicării. 

     Diplomele pentru prestanţă academică şi diplomele de participare au fost îmînate studenţilor de invitatul special domnul Vasile Tarlev  în cadrul şedinţei de totalizare a Conferinţei, apreciind importanţa activităţii ştiinţifice a studenților.

Ținem să felicităm participanții și să menționăm cele mai reușite comunicări, premiate cu diplome, după cum urmează:

Facultatea Drept

Locul I

Busuioc Nicolae – a.II, USPEE”Constantin Stere”

Locul II

Cimpoacă Cristina – a.I, USPEE”Constantin Stere”

Tagirș Teodor – a.III, USPEE”Constantin Stere”

Locul III

Fortuna Valeria – a.I, USPEE”Constantin Stere”

Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice

 

Locul I

Camerzan Tudor – a.I, Relații Internaționale, USPEE ”Constantin Stere”

Locul II

Gîncu Ana – a.I, Relații Internaționale și Psihopedagogie, USPEE ”Constantin Stere”

Locul III

Laur Renat – a.II, Relații Internaționale, USPEE ”Constantin Stere”

Mențiune

Tofan Ana – a.I, Psihopedagogie, USPEE”Constantin Stere„

Facultatea de Științe Economice

Locul I

Bagrinovschi Cristina – a. I, USM

Polinicenco Elena – a.III, USPEE ”Constantin Stere”

 Locul II

Dobrînscaia Elena – a.II, USPEE ”Constantin Stere”

Lisnic Victor – a. II, USPEE ”Constantin Stere”

Locul III

Munteanu Dorina -  a.I, USPEE ”Constantin Stere”

Mura Doiniţa – a.III, USPEE ”Constantin Stere”

Facultatea Ecologie și Protecția Mediului

          Locul I

Bulmaga Ion  -  a.III, USPEE ”Constantin Stere”

Moşnoi Elena – a.III, USPEE ”Constantin Stere”

Locul II

Avasîloae Irina – a.II, masterat, USPEE”Constantin Stere”

Cumpănă Rodica – a.III, USPEE”Constantin Stere”

Moroşan Victoria – a.I, USPEE ”Constantin Stere”

Cotorobai Maria – a.III, USPEE”Constantin Stere”

Locul III

Ungureanu Ion – a.III, USPEE”Constantin Stere”

Marandiuc Sergiu – a.III, USPEE”Constantin Stere”

Bulican Dumitru– a.I, USPEE”Constantin Stere”

Autori: Olga Crețu

telegram