Studenții au învățat cum să rezolve conflictele în familie

1La data de 8 aprilie 2014, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "Andrei Lupan" și-a desfășurat lucrările Workshop-ul cu genericul : "Cum să evităm situaţiile de conflict în familie?", parte a proiectului "Cunoaşte-te pe tine însuţi" organizat cu ajutorulDGETS, UNSTM.

Evenimentul a întrunit studenţi şi elevi din cadrul instituţiilor şcolare şi universitare. Oaspeţii de onoare a workshop-ului: familia Nicolae şi Nina Şaptefraţi, psihologul Cristina Moroz Brătescu şi experţii Valeriu Mîndru, Victor Moraru, Ina Volsociuc şi Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb.
Din partea Universității de Studii Politice și Econoice Europene "Constantin Stere a delegate două studente a facultății Drept: Fortuna Valeria şi Bortă Natalia. Participantele au avut ocazia să întrețină un dialog liber cu experţii, să afle multe lucruri noi şi interesante despre cum formarea fa

miliei, menținerea acesteia şi cunoașterea de sine.