CONFERINŢA NAŢIONALĂ a Cadrelor didactice „Generaţia tânără – succesul economiei de azi şi de mâine”Reprezentanţa Winrock Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi suportul financiar al Fundaţiei Internaţionale ”Liechtenstein Development Service”(LED), organizează în data de 13-14 februarie a.c., în sala Mozart a hotelului Codru din mun. Chişinău, Conferinţa Naţională „Generaţia tânără - succesul economiei de azi şi de mâine”.

Obiectivul principal al activităţii este determinarea modalităţilor de îmbunătăţire a calităţii formării profesionale în învăţămîntul vocaţional–tehnic, întru asigurarea dezvoltării unei cariere durabile, punînd accent pe: definirea abordărilor privind ghidarea în carieră; formarea competenţelor antreprenoriale; susţinerea activităţilor educaţionale şi de formare continuă; promovarea programelor de susţinere a tinerilor în procesul de integrare pe piaţa muncii.

La eveniment sunt invitaţi: Manageri şi cadre didactice din instituţiile de învăţămînt vocaţional tehnic, inclusiv profesori care predau disciplina „Bazele Antreprenoriatului” în  şcolile profesionale şi de meserii; colegii; reprezentanţi ai  instituţiilor publice; elevi, tinerii antreprenori-absolvenţi ai şcolilor profesionale şi colegiilor din Republica Moldova, reprezentanţi ai ONG-partenere în cadrul proiectului MEEETA II, reprezentanţi ai instituţiilor donatoare;beneficiari ai proiectului etc.

În şedinţa plenară a atelierului va participa dna Loretta Handarabura, viceministră a Educaţiei, cu o alocaţiune în care se va referi la Educaţia antreprenoriala în instituţiile vocațional-tehnice din Republica Moldova şi la realizările obţinute în acest domeniu până în prezent dar şi la perspectivele de viitor.

Dna Sofia Şuleanschi, directoare Winrock Molodva, va prezenta rezultatele privind implementarea Curriculum-lui la disciplina “Bazele Antreprenoriatului,” în şcolile profesionale selectate în proiect şi aprobarea acestuia, în anul şcolar 2013-2014, în toate cele 64 instituţii vocațional-tehnice din Republica Moldova.

În partea a doua a evenimentului sunt preconizate 3 ateliere de lucru specializate la care vor fi discutate subiecte ce ţin de formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ (moderatori: Natalia Calancea, Ministerul Educaţiei şi V. Olaru, lector superior la catedra Ştiinţe ale Educaţiei, USM) şi învăţămîntul modular, ghidarea în carieră  şi facilitarea angajării pe piaţa muncii, soluţii pentru asigurarea unei cariere durabile  a specialiştilor formaţi prin învăţămîntul vocaţional–tehnic (moderator: Victor Pitei, manager de proiect Winrock Moldova, Otilia Dandara, lector USM) şi angajabilitatea ca indicator al formării profesionale (moderatori: Silvia Bicenco, Expert/Consultant Winrock Moldova, Raisa Dogaru, director-adjunct, ANOFM).

Evenimentul se va finaliza cu prezentarea rezultatelor obţinute în procesul colectiv de analiză a problemelor propuse pe agendă în cadrul şedinţei plenare cât şi a lucrului în cele 3 ateliere specializate. Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Naţionale se înscrie în seria de activităţi ce au menirea să contribuie la reformarea învăţământului prin implementarea Curriculei modulare la disciplina „Bazele Antreprenoriatului” şi finalizarea cu succes a Proiectului „Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în cîmpul muncii” (MEEETA II).


telegram