Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova lansează un apel către fiecare membru al societății pentru completarea Hărții Accesibilității

Integrarea socială a persoanelor cu dizabilități este un factor direct proporțional cu deschiderea societății spre crearea de oportunități pentru aceste persoane, ce le-ar permite participarea fără restricții și bariere în viața de zi cu zi. Accesibilizarea infrastructurii la necesitățile persoanelor cu dizabilități nu este un capriciu al acestor persoane sau al instituțiilor de stat, ci o exigență impusă de condiția liberei deplasări a tuturor persoanelor în spațiu. Din acest motiv, o infrastructură accesibilă înseamnă una lipsită de orice bariere arhitecturale, care permite unei persoane cu dizabilități să se deplaseze liber pe stradă, să ajungă în clădirile în care dorește, să beneficieze de serviciile de care are nevoie.

În cadrul proiectelor derulate, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, a elaborat „Harta accesibilității” (http://motivatie.md/harta-accesibilitate/). Pe această hartă este indicată informaţie referitoare la gradul de acces al unor obiecte şi clădiri de menire publică, atît pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, dar și pentru alte persoane din grupul cu mobilitate redusă (părinţii care au copii mici în cărucior, bătrâni sau alte persoane care se deplasează cu dificultate din cauza unor probleme de sănătate). Astfel, atît persoanele cu dizabilităţi locomotorii dar și orice altă persoană - pot consulta această hartă înainte de a merge la vreo locaţie/instituție pentru a vedea dacă clădirea unde vor ei să meargă este accesibilă fizic pentru ei şi respectiv, ei pot merge acolo de sine-stătător, sau dacă locaţia (clădirea) este parţial accesibilă sau inaccesibilă fizic şi atunci ar trebui să meargă numaidecât cu un însoţitor.

Harta nu conține o informație completă despre toate clădirile și se află în actualizare permamentă, plasîndu-se noi informații cu privire la diverse construcții. Reieșind din faptul multitudinii de clădiri din întreaga republică este imposibil de imaginat ca o singură persoană sau chiar o singură organizație să fie în stare să colecteze o informație completă cu privire la gradul de accesibilitate al acestor obiecte. Din acest motiv a fost creată o adresă de e-mail (accesibil@motivation-md.org) la care sunt așteptate informații noi și actuale cu privire la accesibilitatea diferitor obiecte din întreaga republică.

Asociația „MOTIVAȚIE” lansează un apel către toți cetățenii Republicii Moldova de a expedia la adresa de e-mail indicată mai sus informații despre clădirile accesibile, parțial accesibile sau neaccesibile, prin completarea Chestionarului Accesibilității (care poate fi descărcat de pe http://motivatie.md/harta-accesibilitate/) și atașarea unei sau mai multor poze a obiectului menționat.

Vom aprecia înalt implicarea DVS pentru a crea împreună o Moldovă accesibilă pentru toți. Pentru informații adiționale, contactați: Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Str. Victoriei 1A, Vadul lui Vodă, MD-2046 Tel: 022 41 71 55 E-mail: office@motivation-md.org Web: http://www.motivatie.md/ro.html