Rezultatele serviciului de suport în angajare și continuare a studiilor pentru persoanele cu dizabilitățiO persoană se va simți cu adevărat împlinită atunci când va atinge satisfacție și se va simți realizată în toate sferele vieții sale: va duce un mod de trai decent, fără a duce lipsa sau nevoia de a-și controla sau reduce consumul de bunuri; va simți siguranță pentru ziua de mâine; se va afla în contact permanent cu societatea; i se va recunoaște valoarea și profesionalismul și, nu în ultimul rând, își va dezvolta propriul potențial. Acest lucru nu reprezintă altceva decât satisfacerea nevoilor umane. După cum poate fi ușor de remarcat, satisfacerea tuturor acestor nevoi vine din simpla stare de fapt de a avea un loc de muncă.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a conștientizat că una din cele mai bune soluții pentru incluziune socială a persoanelor cu dizabilități rezidă în angajarea acestora în câmpul muncii. Astfel se obțin rezultate pe două planuri: societatea are posibilitate să valorifice și să aprecieze capacitățile personale și profesionale ale unui angajat cu dizabilități, iar pe de altă parte ultimul se va simți împlinit, deoarece își va aprecia rolul său în societate. Anume pentru atingerea acestui obiectiv a și fost creat serviciul de ,,Suport în angajare și continuare a studiilor pentru persoanele cu dizabilități”.

Acest serviciu creat în 2013 este destinat atât persoanelor cu dizabilități care își doresc să-și continue studiile profesionale sau tind să se încadreze în câmpul muncii, cât și angajatorilor care manifestă deschidere de a avea un salariat cu dizabilități. Serviciul este compus din patru direcții principale:

  • Recomandare de angajați cu dizabilități potriviți pentru a realiza anumite sarcini profesionale pentru angajatorii care solicită suport în identificarea unui asemenea salariat;
  • Identificarea locurilor de muncă pentru tinerii cu dizabilități care apelează la serviciul de suport în scopul angajării;
  • Susținerea muncii la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități, în situațiile în care atribuțiile de serviciu permit realizarea sarcinilor la domiciliu; și
  • Crearea unor locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități prin implementare de proiecte sau dezvoltare de parteneriate public-private.

Astfel, în primul trimestru al anului 2014, 15 tineri cu dizabilități fizice au fost incluși în serviciul de suport în angajare. De la începutul anului 9 tineri cu dizabilități au fost angajați: 5 tineri au fost angajați pe perioade determinate (4 luni și respectiv 1,5 luni), 4 tineri au fost angajați pentru un termen nedeterminat, iar o tînără s-a angajat de sine-stătător în urma acțiunilor întreprinse în 2013. Din  tinerii angajați pe perioade determinate, două tinere au practicat munca la domiciliu, iar trei au fost angajați în urma implementării unor proiecte în acest scop. Pe lîngă aceste rezultate, 8 tineri au fost orientați vocațional și practică activități de viață independentă în urma participării în cadrul unei sesiuni de motivare cu elemente de instruire. Alți 13 tineri beneficiază de suport în continuarea studiilor profesionale.

Tinerii cu dizabilități înalt motivați care își doresc să urmeze sau să continue studiile profesionale ori sunt în căutarea unui loc de muncă pot să beneficieze de serviciul de suport, contactând reprezentanții Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova.