Formarea continuă – premisă a calității în procesul de instruire pentru alolingviLa ANTEM a fost organizat seminarul de instruire pentru profesorii de limbă şi literatură română din diverse localităţi ale Republicii Moldova (RM). Evenimentul a avut loc în perioada 26-27 septembrie 2013, cu susţinerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorităţilor Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernului Finlandei.

În cadrul seminarului participanţii au fost informaţi despre cele mai reuşite metode şi practici de predare pentru alogeni cât şi despre condiţiile asigurării unei bune desfăşurări a programului de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din RM. Experţii cât şi trainerii au făcut, de asemenea, schimb de experienţă privind aspectele metodice şi organizaţionale ce ţin de instruirea alolingvilor.

Seminarul de instruire lingvistică pentru profesori a demonstrat, încă o dată, că ANTEM este o organizaţie non-guvernamentală în care calitatea instruirii lingvistice este asigurată de o reţea de cadre didactice cu experienţă şi de entuziasmul personal al fiecărui trainer în parte.