Lansarea proiectului Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri „Black Sea BI-NET”

Astăzi,19 iulie 2013, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întrprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), împreună cu partenerii din Turcia, Grecia, România, Armenia şi Ucraina a dat start Proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri” (Black Sea BI-NET). Proiectul are drept scop crearea unei reţele internaţionale de incubatoare în bazinul Mării Negre, transferul de tehnologii, schimbul de bune practici şi susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, organizaţiile partenere, autorităţile publice centrale, organizaţiile de suport în afaceri, managerii incubatoarelor de afaceri şi alte instituţii şi organizaţii interesate.

Dna Iulia Iabanji, Director General ODIMM, în deschiderea evenimentului, s-a referit la importanţa dezvoltării incubatoarelor de afaceri şi efectul multiplicator determinat de crearea, dezvoltarea şi internaţionalizarea activităţii companiilor mici în localităţile rurale asupra economiei naţionale.

În prezentarea sa, dna Iulia Iabanji a menţionat că pînă în prezent, ODIMM, cu suportul Uniunii Europene, a creat 6 incubatoare de afaceri la Soroca, Leova, Ştefan-Vodă, Rezina, Sîngerei şi Dubăsari (Coşniţa). În 2013 se planifică crearea a două incubatoare noi la Ceadîr-Lunga şi Nisporeni.

Toate incubatoarele active vor putea fi membre ale reţelei naţionale şi internaţionale prin intermediul căreia vor beneficia de experienţa şi bunele practici ale ţărilor din bazinul Mării Negre, iar întreprinderile incubate vor putea să îşi promoveze produsele spre export. Din reţea vor face parte cel puţin 20 business incubatoare din ţările partenere.

Dl Wicher Slagter, şeful Secţiei politică şi economie a Delegaţiei UE în R. Moldova, a evidenţiat că Proiectul „Black Sea BI-NET” este un instrument pentru dezvoltarea eficientă a mediului de afaceri şi în acelaşi timp un mecanism important de promovare a cooperării regionale şi internaţionale.

„Black Sea BI-Net”  are drept obiectiv general accelerarea dezvoltării unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre, prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe între Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

Proiectul este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 - 2013. Proiectul are un buget de 800 mii euro şi o perioadă de implementare de 24 luni.

ODIMM dezvoltă instrumente şi implemetează activităţi menite să susţină ideile viabile ale antreprenorilor care doresc să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

Pentru mai multe detalii: Marcela PARA, Responsabil relaţii cu presa, ODIMM, m.para@odimm.md, tel.: +373 22 22-53-77.