Sistem de canalizare modernizat pentru orașul Telenești și alte 3 localități

 

Orașul Telenești și alte trei localități din preajma lui vor beneficia de un sistem de canalizare modernizat.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Primăria orașului Telenești au lansat proiectul „Dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar".

„Mă bucur mult că am reușit să mai atragem un proiect pentru orașul nostru, oraș pe care îl vrem dezvoltat din toate punctele de vedere" a menționat Vadim Lelic, primarul orașului, prezentînd totodată un raport privind situația necesară acestui proiect.

Primarul satului Inești Ludmila Manole: „Întreg satul este bucurs de acest succes și vom depune toate eforturile pentru implementarea proiectului cu succes".

Boris Burcă, președintele raionului Telenești a menționat: „Consiliul raional, în calitate de partener, a susținut de la început ideea acestui proiect și va susține în continuare tot ce ține de dezvoltarea durabilă a raionului și orașului”

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creşterea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător prin reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate din oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti. Rezultatele implementării acestui proiect presupun crearea și modernizarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate din oraşul Teleneşti. Totodată, vor fi create condiţii pentru derularea proiectelor de investiţii de extindere a sistemului de canalizare în satele Ineşti, Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi 4 microraioane ale oraşului Teleneşti, cu o populaţie de circa 7 400 locuitori. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Consiliul raional Telenești și primăria satului Inești.

Proiectul este finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR). Suma proiectului este de 4 455 800 lei, suma aprobată din FNDR - 4 000 000 lei. Proiectul se încadrează în prioritatea nr. 1 - „Reabilitarea infrastructurii fizice", măsura 1.1 - reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de epurare și va fi implementat pe o durată de 12  luni. Acest proiect este unul din cele 6 proiecte care au fost selectate pentru finanțare în anul 2012, dintre cele 67 depuse la primul apel de proiecte.