Euromonitor: Bilanțul procesului de integrare europeană a Moldovei pentru anul 2011

Euromonitor_22În cadrul unei mese rotunde din 6 martie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic Expert-Grup au prezentat rezultatele monitorizării procesului de realizare de către autoritățile Republicii Moldova a angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană a țării pentru anul 2011. Constatările monitorizării, precum și recomandările pentru impulsionarea reformelor au fost publicate în nr. 22 al publicației trimestriale Euromonitor.

În particular, a fost monitorizată implementarea de către autoritățile Republicii Moldova a reformelor politice (protecţia şi realizarea drepturilor omului; justiţie independentă şi eficientă; reforma guvernării şi combaterea corupţiei; reglementarea transnistreană), și a reformelor economice necesare pentru inițierea negocierilor privind instituire unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană.

Experții au constatat următoarele evoluții pe domenii:

Protecţia şi realizarea drepturilor omului: Situaţia în domeniul drepturilor omului a rămas a fi una problematică și în anul 2011, în pofida adoptării mai multor acte normative și planuri de acțiuni privind protecţia drepturilor omului. Tortura și aplicarea de rele tratamente, discriminarea și violența domestică au rămas cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului. Principale cauze a nerespectării și încălcării drepturilor omului rămân: lipsa unor mecanisme eficiente de aplicare a legislației existente și de investigare/sancţionare a cazurilor de violare a drepturilor omului, corupţia în rândul funcţionarilor publici şi a organelor de drept, politizarea instituţiilor de stat, gradul redus de conștientizare a importanței drepturilor omului de către agenții responsabili de aplicarea legislației (reprezentanți ai organelor de ordine, judecători). Evoluții pozitive au fost înregistrate în asigurarea libertății de convingere și a celei religioase, asigurarea dreptului la întrunire. Contrar angajamentelor asumate, Republica Moldova nu a reușit nici în anul 2011 să adopte legea anti-discriminare.

Justiţie independentă şi eficientă: Reformele în justiţie nu au avut rezultate pozitive, percepute la nivel de opinie socială şi nici în rândul exponenţilor sistemului judecătoresc. Încrederea în justiţie a continuat să scadă, viziunile asupra reformelor promovate în sistem nu au fost consensuale şi nu au căpătat sprijin larg. Justiţia în Republica Moldova continuă să nu fie percepută ca independentă şi nici pe deplin eficientă.

Reforma guvernării şi combaterea corupţiei: Progresele reformei Administraţiei Publice Centrale (APC) în anul 2011 sunt evidenţiate prin elaborarea, adoptarea şi punerea în aplicare a unor acte legislative şi normative, adoptate în perioada de referinţă sau anterior. Principalele probleme ale APC au rămas aceleaşi şi sunt legate de lipsa unor documente strategice ample, de faptul politizării continui a instituţiilor publice şi lipsa de progrese în asigurarea depolitizării acestora.

Progresele în sfera combaterii corupţiei sunt legate de punerea în aplicare a noilor documente strategice în domeniu şi de promovarea unor reglementări legislativ-normative noi, conforme standardelor şi recomandărilor internaţionale în domeniu. Lipsa unor sancțiuni severe pentru infracțiuni de corupție creează un fenomen de impunitate și nu au un efect preventiv. Tergiversarea reformelor în anumite structuri (CCCEC, MAI, justiţie, procuratură) alimentează în continuare opinia publică despre gradul înalt al corupţiei în cadrul organelor de drept.

Reglementarea transnistreană

Principalul și cel mai palpabil rezultat din 2011 în procesul de reglementare transnistreană a fost reluarea negocierilor oficiale în formatul „5+2”. Un alt eveniment remarcabil ţine de schimbarea elitei de vârf din regiunea transnistreană ca urmare a alegerilor prezidenţiale din regiune. Cele două evenimente deschid noi perspective inedite pentru un progres sustenabil în reglementarea conflictului, care pot fi subminate de instabilitatea politică din Republica Moldova. Incapacitatea guvernanţilor de a alege şeful statului riscă să ducă la un handicap extrem de periculos – legitimitatea puterii recunoscute la nivel internaţional este contestată de către opoziţie, iar puterea nerecunoscută din regiunea transnistreană se bucură de legitimitate internă şi simpatie internaţională.

Implementarea recomandărilor UE pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC):

In anul 2011 evoluțiile in domeniul relațiilor economice și comerciale cu UE au fost, in ansamblu, pozitive. În același timp, experții consideră că viteza implementării reformelor putea fi una mai mare. Cele mai bune rezultate au fost atinse in domeniul Serviciilor Financiare, in timp ce domeniile de importanță critică pentru dezvoltarea comercială, cum sunt Măsurile Sanitare și Fitosanitare, Facilitarea Comerțului și Administrarea Vamală au înregistrat un progres moderat. Problemele sistemice care influențează în mod negativ implementarea de către Moldova a recomandărilor Comisiei Europene și limitează câmpul de manevră în negocierile pe marginea ZLSAC sunt: instruirea personalului implicat in negocieri, mai ales, la nivel de sectoare, coordonarea ineficientă la nivel de politici și slaba reflectare bugetară a politicii de integrare europeană în ansamblu.

Versiunea completă a publicaţiei „Euromonitor” nr.22, precum şi ediţiile precedente sînt accesibile pe site-urile www.e-democracy.md şi www.expert-grup.org.

Evenimentul și raportul au fost realizate cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul proiectului „Relaţiile UE - Moldova – Monitorizarea Progresului în Contextul Parteneriatului Estic”.