Instruirea din 21 octombrie cu genericul ”Metode de studiu pentru adulți, promovate în cadrul grupurilor de inițiativă de femei”

Pentru a dezvolta abilități, cunoștințe și atitudini, femeile-lider, implicate în Programul „Încurajarea participării civice a femeilor în dezvoltarea comunităților rurale”, au nevoie de o pregătire specială și de un transfer de cunoștințe și experiențe. Programul de școlarizare a fost inițiat prin realizarea instruirii de nivel național cu genericul ”Metode de studiu pentru adulți, promovate în cadrul grupurilor de inițiativă de femei”, care s-a desfășurat la 21 octombrie în incinta Institutului Muncii din Chișinău. Agenda instruirii a inclus mai multe subiecte teoretice și practice, al căror conținut au avut ca scop descoperirea și amplificarea facultativelor de liderism pentru cei prezenți.

Prima sesiune a avut drept obiectiv introducerea femeilor-lider în istoricul metodologiei de studiu pentru adulți. Participantele au învățat care este importanța procesului de studiu continuu și efectele nevalorificate ale acestuia pentru dezvoltarea personală. Educația adulților constă în schimbările majore din modelul interior al lumii noastre care se produc ca urmare a evoluției evenimentelor și schimbărilor din afară și din lăuntrul nostru. Atât copilul cît și adultul au o caracteristică fundamentală comună în acest proces – învățarea. Dar diferențierile și deosebirile sunt esențiale:

  • la copii, procesul de învățare este similar cu acumularea și structurarea
  • la adulți, învățarea e adâncire, restructurare, creație.

Sesiunea consacrată „rolului liderului în cadrul grupurilor informale” a avut ca scop principal reflectarea asupra noțiunii de lider și a modului de aplicare a acesteia în viața de zi cu zi. S-a lansat un „cadru interactiv de discuții” pentru a găsi potrivirile și diferențele existente între „lider” și „conducător”. La propunerea instructorului, persoanele au fost divizate în două grupuri de lucru, dintre care, unul urma să caracterizeze un „conducător clasic”, iar cel de-al doilea grup, un lider. Rezultatele au fost evident diferite și foarte creative. Participanților ambelor grupuri le-a plăcut  calificativul că „un lider este acel care poate fi subordonat”, spre deosebire de conducător, care de obicei subordonează pe alții. Din sumarul discuțiilor rezultă că, liderul este un strateg, care deține viziunea de ansamblu pe o durată mare. Fără viziune în ansamblu resursele umane nu pot fi folosite eficient în atingerea unui scop. Sunt doar ca niște forțe oarbe și atât. Liderismul este abilitatea de a influența, de a ghida spre un obiectiv, de a conduce prin exemplul personal. Liderii au “talentul”, dedicația și curajul de a crea o lume, în care oamenii doresc să trăiască și organizații în care oamenii doresc să lucreze. Aceste abilități presupun în primul rând capacitatea de a comunica și a dezvolta relații interumane de calitate.

Autoevaluarea liderilor în baza unui chestionar, care a inclus cinci întrebări, a avut drept scop aprecierea punctelor forte, dar și evidențierea acelor necesități de schimbări personale și profesionale pentru viitor. Mai multe participante, care au admis ca dețin o experiență primară de lider, au menționat despre momentele benefice și schimbările (nu multe), pe care le-au sesizat personal în relațiile cu membrii cercului de studiu, la serviciu, în familie: comunicarea mai liberă și eficientă, aprecierea printre oameni, descătușarea personală, posibilități de a stabili mai lesne relații de colaborare cu alți parteneri și actori din regiune, prezența unui grad înalt de motivare pentru a studia și implementa, etc.

Pentru perioada ce urmează liderii doresc să-și dezvolte abilități de: expunere mai succintă și concretă; depășirea emoțiilor în prezentări; ghidarea ședințelor conform agendei (unii participanți la ședințe au obiceiul de a  se sustrage); mai multă insistență și perseverență în cadrul activităților de studiu în grup.

Referitor la planificarea materialelor de studiu accentul a fost axat pe:

  • așteptările de la materialul de studiu
  • ce este o broșură informativă cu date, material de conținut adițional
  • ce este un plan de studiu

Un alt aspect abordat a fost căile și metodele diferitele de producere a materialului de studiu și experiența organizațiilor regionale AGROinform în elaborarea acestor informații.

Activitatea s-a încheiat cu evaluarea instruirii de către participante. În urma analizei s-a constatat că materialul prezentat la instruire a fost util pentru a înțelege ce trebuie să facă liderii pentru funcționarea eficientă a unui grup. Discuțiile individuale și de grup au identificat că pentru unele persoane comunicarea este dificilă din lipsă de experiență de a face prezentări publice, diferențe de vârste în cadrul grupurilor de lucru și studiu; bagaj limitat de cuvinte; etc.

A fost apreciată posibilitatea de a face un pas spre autoevaluare ca lider și a vedea care sunt căile de schimbare în relațiile de comunicare cu persoanele. Participanții au propus ca pe viitor să fie efectuate vizite de studiu în cadrul CS de succes. O altă sugestie a fost ca în instruirile sau atelierele de lucru să fie invitați liderii grupurilor informale care au succese în activitatea lor pentru a împărtăși experiențele. A fost apreciată modalitatea de lucru interactivă,  schimbul de experiență, respectarea agendei și a timpului propus. Schimbul de opinii  a demonstrat că femeile-lider înțeleg că rolul lor în Cercurile de Studiu (CS) este de: organizator, facilitator al ședințelor de studiu, persoană de contact în relațiile CS cu organizațiile regionale și specialiștii din exterior, etc.

altaltaltalt

 

Initiative Democratice