Nu fi indiferent atunci, cînd este nevoie de ajutorul tău!

Cu această chemare s-au adresat elevilor membrii Consiliului Local al Tinerilor din LT „Sergiu Coipan”,  s. Selemet, Cimișlia cu scopul de a realiza activități de curățire a rîulețului Schinoasa, ce trece prin mijlocul satului, după ce tinerii grupului de iniţiativă au beneficiat de instruiri în cadrul proiectului “Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea AED şi Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

În cadrul sesiunilor de instruire, tinerii au reușit să identifice problema, cauzele acesteia, actorii comunitari, care pot fi implicați în procesul de implementare a inițiativei, iar la sfîrșit au elaborat un plan de acțiuni complex pentru a  începe activitățile.

Implementarea inițiativei a decurs în cîteva etape:

- Diseminarea foilor volante cu mesajul “Satul este în pericol!”, care au avut drept scop atenționarea sătenilor asupra problemei deşeurilor și gunoiștilor neautorizate, prezente în albia rîulețului.

- Ședință cu primarul satului – Tatiana Badan – care a susținut tinerii prin acordarea a trei remorci pentru evacuarea gunoiului.

- Discuții cu aministrația școlii, care a acordat materiale pentru crearea foilor volante, precum și a contribuit la mobilizarea elevilor și a profesorilor întru realizarea inițiativei.

- Negocieri cu agenții economici din sat în vederea susținerii tinerilor cu mijloace financiare pentru procurarea mănușilor și sacilor de gunoi. Directorul unui lanț de magazine din sat a venit în întîmpinarea tinerilor, astfel încît s-a reușit să se adune toate materialele necesare pentru a începe lucrul.

În ziua curățeniei au participat cca 250 de persoane, elevi ai claselor a IV-a – a XII-a, repartizați pe trei sectoare, fiecare avînd desemnat cîte un profesor, responsabil de parcelă.  La finele acțiunii de curățenie, tinerii grupului de inițiativă au instalat de-a lungul rîulețului panouri de avertizare “Aruncarea gunoaielor este interzisă!”.

Grupul de iniţiativă susține că această acțiune nu doar a mobilizat locuitorii satului să ia o atitudine civică, ci și a sensibilizat sătenii privind problema deșeurilor din albia rîulețului și din întreg satul Selemet. Această iniţiativă este doar una din șirul multor altor acțiuni, care urmează a fi implementate de către grupul de iniţiativă și Consiliul Local al Tinerilor al liceului.

Proiectul “Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret” este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau AED.