Elevii liceului “Mihai Eminescu” din oraşul Bălți aduc mass-media în clasă

Pornind de la ideea de a promova transparența și de a introduce elemente inovatoare de învățare în cadrul liceului “Mihai Eminescu” din or. Bălți, tinerii grupului de inițiativă, participanți la implementarea proiectului ”Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret”, realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea AED şi Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), au decis să elaboreze și să editeze un ziar pentru colegii săi.

Ziarul ”Pentru Tine” își propune să abordeze subiecte cum ar fi implicarea tinerilor în viața comunitară, respectarea drepturilor omului în cadrul liceului și în localitate, istorii de succes ale elevilor liceului, oportunități de dezvoltare și curiozități din mediul științific.

Obiectivul inițial s-a axat pe stimularea elevilor clasei a VII-a ”D” de a-și împărtăși gîndurile, creațiile și ideile cu ceilalți colegi ai săi prin intermediul ziarului. După ce inițiativa a primit susținerea Centrului Artistic Renovator pentru Tineret ”Art-Neo”(CART ”Art-Neo”), tinerii au decis să extindă grupul-țintă la nivel de liceu și să lărgească spectrul subiectelor abordate în ziar. Astfel, primul număr al ziarului “Pentru Tine” a fost prezentat în cadrul careului de totalizare, în fața părinților, elevilor, profesorilor și a administrației liceului. Reacțiile positive, care au urmat, i-au încurajat pe tineri să continue dezvoltarea iniţiativei, precum și să susțină alți colegi de-ai săi să urmeze calea implicării civice.

Proiectul “Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret” este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau AED.