Invitație de participare: Training în domeniul de analiză și promovare a politicilor și advocacyFundație Postare FacebookMembrii/ele platformelor:

Facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri

Antreprenoriat Social

Comerț

și alte ONG-uri interesate

sunt invitați/e să participe la training-ul în domeniul de analiză și promovare a politicilor și advocacy cu subiectul:

„Influențarea politicilor publice prin activități de advocacy și parteneriate sociale”

Instruirea este organizată de Centrul CONTACT în calitate de partener al proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”, implementat de Fundația Est-Europeană, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Instruirea va fi organizată în două grupe, în funcție de nivelul de competență al participantului (participanților):

 • Nivelul de bază: 21-22 octombrie 2021
 • Nivelul avansat: 3-4 noiembrie 2021

Instruirea va include, dar nu se va rezuma la subiectele:

 • Noțiuni generale de advocacy;
 • Etapele procesului de advocacy al unei probleme: identificarea și analiza situației/datelor – sursa, identificarea grupului țintă, selectare și utilizare a datelor în procesul de analiză a politicilor și elaborarea recomandărilor;
 • Abordări, instrumente și actori care influențează politica publică;
 • Analiza datelor, identificarea, selectarea și utilizarea datelor în procesul de analiză a politicilor și de elaborare a recomandărilor;
 • Monitorizarea aprobării și punerii în aplicare/monitorizarea implementării politicilor publice;
 • Platformele de promovare a inițiativelor legislative;
 • Etapele procesului de analiză în implementarea politicilor/modificărilor legislative propuse;
 • Prezentarea celor mai bune practici în domeniu și referințe a cadrului legal (UE/Republica Moldova).

Modul de desfășurarea a instruirilor va fi decis în corespundere cu situația de pandemie COVID-19 în Republica Moldova. Organizatorii își asumă responsabilitatea de a anunța participanții selectați despre decizia luată.

Criterii de selectare a participantelor și participanților:

 • interesul de a se angaja în activități de antreprenoriat social sau în proiectarea și implementarea unui serviciu de angajare inclusiv;
 • disponibilitatea de a participa pe toată durata instruirii și de a realiza tema pentru acasă;
 • motivația personală;
 • reprezentativitate geografică.
 • Notă* Prioritate va fi acordată membrilor/membrelor platformelor, dar în dependență de motivația participantului/ei, vom selecta participanți/participante din afara platformelor.

Pentru a vă înscrie  la instruire este nevoie să completați FORMULARUL DE PARTICIPARE.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 15 octombrie 2021. Numărul este limitat, câte 20 de participați/e pentru fiecare nivel de instruire.

Pentru informații suplimentare: Anișoara Bezărău, asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068093861 Email: anisoarabezarau@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.