Terre des hommes Moldova: Specialist în protecția copiluluiTerre des hommes Moldova: Specialist în protecția copilului

Specialistul în protecția copilului - contribuie la implementarea de calitate a intervențiilor de protecție a copilului la nivel de țară, în cadrul tuturor programelor și proiectelor; - oferă asistență tehnică partenerilor naționali și locali ai organizației Tdh în ceea ce privește activitățile de protecție a copilului; - promovează activitățile de protecție a copilului în funcție de relevanță și necesitate, în special în ceea ce privește participarea, împuternicirea și reziliența copiilor și a tinerilor; consolidarea sistemelor formale și non-formale de protecție a copilului; asigură dezvoltarea capacităților actorilor din domeniul protecției copilului și oferă sprijin tehnic pentru dezvoltarea politicilor legate de protecția copilului.

Data începerii: martie 2024
Tipul de contract: Contract de muncă/cu normă întreagă
Durata contractului: 1 an (cu posibilitate de prelungire)
Remunerare: conform grilei de salarizare Tdh, inclusiv asigurări private de sănătate și de accidente
Locație: Oficiul Chișinău, cu flexibilitate în ceea ce privește deplasările pe teritoriul Republicii Moldova
Termen limită pentru depunerea candidaturii: 12 martie 2024
Candidatul trebuie să aibă dreptul legal de a lucra în Republica Moldova.

Despre Terre des hommes:
Terre des hommes (Tdh) este principala organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Înființată în 1960, s-a angajat de a îmbunătăți viața a milioane dintre cei mai vulnerabili copii din lume. Prin intermediul proiectelor inovatoare de protecție, migrație, acces la justiție și sănătate, sprijină anual peste 4 milioane de copii și familiile acestora în peste 30 de țări.
Terre des hommes este activă în Moldova din 2004. Înregistrată ca fundație locală, Tdh Moldova se implică pentru a reduce vulnerabilitatea și a consolida protecția copiilor afectați de migrație; pentru a consolida accesul copiilor la drepturile lor în sistemul de justiție juvenilă prin promovarea unei abordări restaurative; și pentru a consolida capacitatea de protecție și prevenire a instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a persoanelor cu drepturi, cum ar fi copiii, familiile și comunitățile. Programele organizației sunt orientate spre a asigurare ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc. În fiecare an, mii de copii, părinți și profesioniști sunt beneficiari ai proiectelor și activităților desfășurate de către Tdh Moldova.
Pentru mai multe informații despre activitatea Terre des hommes pot fi obținute pe site-urile noastre: www.tdh.md , www.tdh.org .

Responsabilități:
- Participarea la dezvoltarea analizei situației țării sau a evaluărilor nevoilor, a planificării strategice, a elaborării proiectelor, a revizuirii propunerilor, în conformitate cu politicile și strategiile de protecție a copilului.
- Integrarea, promovarea și facilitarea integrării și punerii în aplicare a abordărilor legate de protecția copilului în cadrul programelor de Tdh în țară și în cadrul diferitelor proiecte.
- Participarea la inițierea și răspândirea unor practici sau modele inovatoare de participare a copiilor și a tinerilor.
- Realizarea de intervenții de protecție a copilului și de intervenții psihosociale, inclusiv o bună cunoaștere a managementului de caz.
- Să faciliteze inițiativele de dezvoltare a capacităților legate de protecția copilului ale actorilor sociali din Moldova, inclusiv prin formare formală.
- Să contribuie la acțiunile de advocacy și la crearea de rețele ale organizației Tdh Moldova în domeniul protecției copilului și al violenței împotriva copiilor.
- Contribuirea la dezvoltarea de soluții inovatoare pentru protecția copiilor din Moldova.
- Participarea la cercetarea în domeniul protecției copilului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea integrării de calitate a protocoalelor, eticii și metodologiilor de protecție a copilului.
- Documentarea practicilor de protecție a copilului, schimbul de cunoștințe, lecțiile învățate, practicile promițătoare și rezultatele cercetărilor.
- Asigurarea abordării drepturilor copilului și a participării copiilor în toate intervențiile proiectului Tdh.

Cerințe:
-Diplomă universitară în științe sociale, asistență socială, protecție umanitară sau orice altă diplomă relevantă.
-Experiență în elaborarea de materiale de formare și în furnizarea de cursuri de formare.
-Experiență de lucru pe teren în lucrul direct cu copiii/tinerii.
-Experiență și cunoștințe metodologice privind procesele de participare a copiilor.
-Excelente abilități de exprimare orală și scrisă în limba română. Bune abilități de exprimare orală și scrisă în limba italiană, cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj.

Modul de aplicare:
Candidații calificați sunt încurajați să trimită CV-ul și scrisoarea de motivație prin e-mail la adresa mda.office@tdh.org. Vă rugăm să includeți Specialist în protecția copilului, numele și prenumele dumneavoastră în subiectul e-mailului de candidatură.

Politica de protecție a copilului:
Să se angajeze să respecte Politicile de gestionare a riscurilor Tdh, inclusiv: Politica de protecție a copilului, Politica de siguranță și securitate și Politica antifraudă/corupție, Politica de denunțare a neregulilor.

*** Tdh oferă șanse egale persoanelor calificate, indiferent de vârstă, rasă, credință, culoare, religie, sex, stare civilă, apartenență politică. ***

 Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru primul interviu.

Prin depunerea candidaturii, sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie utilizate în cadrul procesului de recrutare. Toate documentele pe care le solicităm în diferite etape ale procesului de recrutare vor fi utilizate exclusiv în acest scop. Toți membrii personalului implicat în recrutare și selecție sunt conștienți de faptul că se aplică normele de protecție a datelor și că informațiile personale vor fi tratate în mod confidențial. În conformitate cu politica noastră, vom păstra documentele de candidatură doar pentru perioada de recrutare.