A.O. „Femei pentru Femei” este în căutarea unei Comunicatoare / unui ComunicatorA.O. „Femei pentru Femei” este în căutarea unei Comunicatoare / unui Comunicator

DESPRE NOI 

Femei pentru Femei este o organizație non-profit feministă care dezvoltă programe pentru a promova, pentru a susține și pentru a proteja drepturile femeilor și demnitatea acestora. Suntem o organizație bazată pe colaborare, suroritate, profesionalism, schimbare la firul ierbii. Misiunea noastră este de a însoți femeile și fetele în drumul lor spre autonomie și pentru a ne atinge misiunea, ne conducem după valorile: feminism, empatie și echitate.  

 

DESPRE OPORTUNITATE 

Pornind de la misiunea de a însoți femeile în drumul lor spre autonomie, organizația Femei pentru Femei (FpF), în perioada octombrie 2023 – octombrie 2024, implementează proiectul „Fete și femei – solidaritate și autonomie”, cu susținerea UNICEF Moldova. Proiectul are scopul de a promova bunăstarea, emanciparea, independența și participarea la viața economică și socială a femeilor și fetelor din grupurile subreprezentate  și va contribui la susținerea a peste 50 de femei și fete din zonele rurale din Moldova cu scopul de a reduce inegalitatea de gen, inclusiv violența în bază de gen și de a contribui, prin implicarea femeilor, la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Înființarea grupurilor de sprijin în 5 localități rurale din Moldova, crearea spațiilor sigure, atelierele de lucru adaptate, evenimente organizate de femei  și fete în comunități, vouchere oferite și mentoratul pe parcursul proiectului vor susține fetele și femeile să-și sporească abilitățile de lidere, să devină mai sigure de sine și să participe la procesele decizionale din comunitățile din care fac parte. 

În vederea implementării proiectului și activităților aferente,  FpF selectează un comunicator/o comunicatoare care va asigura vizibilitatea și comunicarea strategică a activităților din cadrul proiectului, dar și a organizației în general.  

Responsabilitățile și sarcinile vor include:  

 • Asigură vizibilitatea activităților din cadrul proiectului și a organizației atât online cât și offline; 
 • Contribuie la menținerea și dezvoltarea platformelor de comunicare ale organizației (Instagram, Facebook, pagina web, TiK Tok, etc); 
 • Menține și dezvoltă parteneriatele cu mass-media, inclusiv creează baza de date a partenerilor mass-media; 
 • Contribuie la elaborarea Planului Strategic de Comunicare și implementarea acestuia; 
 • Coordonează activitatea și oferă suport voluntarelor FpF în domeniul comunicării și vizibilității; 
 • Contribuie activ la elaborarea Planului Strategic, planurilor, rapoartelor, materialelor informative, info-graficelor, istoriilor umane, analizelor și editorialelor; 
 • Participă pro-activ la evenimentele organizate de către FpF și la evenimentele la care este invitată organizația; 
 • Analizează impactul vizibilității și comunicării strategice a FpF; 
 • Contribuie activ și este responsabil/ă de elaborarea sesizărilor, petițiilor, analizelor, declarațiilor publice ale organizației cu privire la drepturile femeilor și fetelor; 
 • Alte sarcini relevante postului. 

 Criterii de selecție: 

 • Studii superioare (licență / masterat) într-un domeniu relevant de studiu și / sau combinația echivalentă de studii și experiență profesională; 
 • Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul comunicării (inclusiv stagiile de practică, proiecte proprii, implicare în activități de comunicare și vizibilitate); 
 • Cunoașterea mediului online, a platformelor de comunicare și a publicului din R. Moldova; 
 • Înțelegerea feminismului, a violenței în bază de gen și a contextului național; 
 • Abilitatea de a lucra în mod independent, pro-activ și conform unui program flexibil, la necesitate, în termeni restrânși; 
 • Disponibilitatea de a lucru și în weekend*, la necesitate; 
 • Cunoașterea avansată a limbii române, abilități excelente de comunicare scrisă și orală. 

*În cazul în care va exista necesitatea de a lucra în zilele de weekend, angajatul/a vaputea recupera orele lucrate în weekend din timpul săptămânii de lucru. 

Criterii care vor constitui un avantaj, dar nu sunt esențiale: 

 • Cunoașterea avansată a limbii ruse și / sau engleze; 
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale, în special, în domeniul drepturilor omului și a femeilor; 
 • Cunoașterea soft-urilor de design grafic, elaborare și editare a produselor video. 

Termeni și condiții de activitate: 

Comunicatorul/oarea va fi contractat/ă prin contract de angajare individuală part-time, cu o perioadă de probă de 3 luni.  

Pachetul de aplicare va include următoarele: 

- CV-ul actualizat care va include 2 contacte pentru referințe; 

- Scrisoare de intenție; 

- O istorie umană despre o femeie care te inspiră sau un exemplu de postare de vizibilitate (maximum jumătate de pagină Word – mărimea fontului 12).  

 

CUM POȚI APLICA 

Cererile pot fi depuse până la 7 martie 2024, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova la următoarea adresă de e-mail: office@fpfmd.org. Vă rugăm să menționați „Comunicator/oare FpF” în subiectul email-ului. 

Cererile trimise după termenul limită sau incomplete nu vor fi luate în considerare. Doar candidaturile (pre)selectate vor fi contactate. 

 

TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE EXPLOATOAREA ȘI ABUZUL SEXUL 

Femei pentru Femei are o toleranță zero față de exploatarea sexuală și abuzul sexual. Orice abuz comis va fi motiv de reziliere imediată a prezentului contract de către Femei pentru Femei și de întreprindere a măsurilor corespunzătoare. Toate/toți prestatorii/oarele de servicii sunt obligate/ți să adere la Codul de conduită, care includ principiile EAS, în orice moment (atât în timpul orelor de lucru, cât și în afara orelor de lucru).   

Familiarizarea cu Codul de conduită și aderarea la acesta reprezintă o cerință esențială pentru prestatorii/oarele de servicii, pe lângă instruirea obligatorie. Toate/toți prestatorii/oarele de servicii trebuie să se asigure că înțeleg și acționează în conformitate cu această clauză.    

 

ASIGURAREA EGALITĂȚII ȘI A NON-DISCRIMINĂRII  

Angajatul/a este obligat/ă să se abțină de la incitarea la violență sau la ură și de la discriminare pe motive de sex, naționalitate, vârstă, origine etnică, religie, orientare sexuală, etc. Această obligație se aplică tuturor activităților întreprinse de angajat/ă, inclusiv celor care nu intră în cadrul prezentului contract. Orice încălcare a obligației menționate mai sus justifică rezilierea imediată a prezentului contract de către FpF și oferă dreptul FpF să solicite rambursarea integrală a contribuției sale.  

Articol adaugat de: FpF
Alte articole de la acest autor: