Logoped în cadrul Echipei Mobile ChișinăuTERMENI DE REFERINȚĂ

Poziția: Logoped în cadrul serviciului ”Echipă mobilă”

Angajator:  Asociația Obștească ”Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”

 1. Context

Proiectul ”Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” este implementat de Asociația Obștească ”Alianța organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (în continuare AOPD), din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului ”Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în  parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis.

 

Perioada de implementare a proiectului este 01 ianuarie2022-31 august 2023.

 

Scopul proiectului este extinderea Serviciului Echipa Mobila pentru copiii cu dizabilități severe prin colaborare dintre Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău și Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”. Echipa extinsă a serviciului ”Echipa mobilă” va spori accesul copiilor cu dizabilități la servicii specializate. Actualmente la nivel de municipiu activează serviciul social ”Echipă mobilă”, însă din motive a ariei mari de acoperire și a numărului mare de solicitări pentru acest serviciu, este necesară extinderea acestuia, fapt ce va permite asigurarea cu servicii specializate pentru mai mulți copii cu dizabilități.

În vederea extinderii și dezvoltării serviciului socială ”Echipă mobilă”  la nivel de municipiu, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și AOPD au inițiat colaborare. 

Scopul Serviciului ”Echipă Mobilă” este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

 

Obiectivele Serviciului ”Echipă Mobilă” sînt:

1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;

2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;

3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.

 

 1. Descrierea funcției

Scopul general al funcţiei: Acordarea asistenței specializate în dezvoltarea limbajului și a comunicării în vederea asigurării incluziunii sociale a beneficiarilor.

 • Atribuţiile de serviciu:

1) Evaluarea şi asigurarea suportului logopedic privind dezvoltarea limbajului și a comunicării beneficiarilor în prevenirea excluderii sociale a beneficiarilor:

 • identificarea și evaluarea tulburărilor de limbaj și comunicare a beneficiarilor;
 • identificarea/elaborarea instrumentelor de evaluare și asistență logopedică în funcție de vârsta şi particularitățile de dezvoltare ale beneficiarului;
 • selectarea instrumentelor (metode, probe, tehnici) de evaluare şi asistență logopedică;
 • stabilirea nivelului actual de dezvoltare a beneficiarilor, potențialului şi necesităților de

dezvoltare pe domeniul ce ține de limbaj și comunicare;

 • elaborarea și realizarea programelor/planurilor de intervenție individualizate pentru beneficiarii identificați cu deficiențe de limbaj;
 • acordarea asistenței metodologice, recomandărilor părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor în vederea prevenirii, compensării/ameliorării deficiențelor de limbaj şi comunicare;
 • înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar.

2) Asigurarea socializării beneficiarilor prin ameliorarea deficiențelor de limbaj și dezvoltarea abilitaților de comunicare/relaționare.

 • desfășurarea activității de asistență logopedică în scopul corectării, recuperării, compensării deficiențelor de limbaj și comunicare, adaptării și integrării sociale a beneficiarilor;
 • dezvoltarea unor modalități specifice de comunicare în raport cu potențialul de dezvoltare al

beneficiarului și necesitățile lui individuale;

 • urmărirea în activitățile de asistență/terapie logopedică: exersarea abilității de receptare a mesajului verbal și non-verbal; formarea și exersarea abilității de structurare a mesajului oral; formarea abilităților în plan lexico-grafic; dezvoltarea comunicării în context social-integrator;
 • reevaluarea beneficiarilor în scopul constatării dinamicii de dezvoltare (progrese sau regrese în dezvoltare) şi/sau proiectarea unor noi acțiuni de intervenție;
 • identificarea factorilor de risc şi crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;
 • analiza eficienței, impactului activităților de asistență logopedică asupra dezvoltării beneficiarilor asistați.
 • perfectarea (elaborarea, completarea, actualizarea) documentelor de evidență a beneficiarilor cu deficiențe de limbaj și a lucrului efectuat cu aceștia (registre de evidență, formulare, fișe logopedice, programe de terapie logopedică, fișe de monitorizare a progreselor beneficiarilor, registrul activităților de asistență metodologică );
 • perfectarea/elaborarea rapoartelor post-asistență, cu formularea concluziilor privind progresul beneficiarilor și recomandărilor privind asistența acestora pentru perioada următoare;
 • monitorizarea și înregistrarea progresele beneficiarilor;
 • sprijinirea și consilierea părinților beneficiarilor;
 • administrarea bazei de date şi monitorizarea la nivel de Serviciu a situației tuturor beneficiarilor de asistență logopedică.

3) Alte atribuţii:

 • organizarea și participarea la seminare, mese rotunde, ateliere, etc, în domeniul de competență;
 • studierea și diseminarea experiențelor avansate în domeniu;
 • realizarea activităților de sensibilizare a opiniei publice în domeniul de competență;
 • elaborarea rapoartelor lunare şi anuale de activitate.

 

Logopedul va activa în cadrul echipei care include psiholog, kinetoterapeut, asistent social, șofer, în  subordinea managerului Serviciului și coordonatorul proiectului de la AOPD.

Logopedul va beneficia de cursuri de formare inițială/ continuă precum și activități de supervizare profesională.

 1. Cerințe de calificare:
 • Diplomă universitară în domeniul logopediei, psihopedagogiei
 • Experienţă profesională: Preferabil experienţă relevantă în domeniul socio-uman
 • Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
 • Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
 • Cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
 • Cunoaşterea excelentă a limbilor română şi rusă;
 • Cunoștințe operare la calculator în programele: Word, Excel, Internet, Power Point.
 • Abilități de relaționare interpersonală;
 • Competențe de aplicare a instrumentelor specifice de lucru;
 • Capacitate excelentă de analiză şi sinteză, interpretare corectă a datelor, situaţiilor;
 • Competență de autoinstruire;
 • Capacitate de lucru independent și în echipă;
 • Competență de comunicare scris și verbal.
 • Integritate, spirit de iniţiativă, empatie, toleranţă, responsabilitate, capacitate de decizie, confidențialitate, onestitate, flexibilitat, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiții de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • Activitate preponderent în teren (4 zile pe săptămână) şi în birou (1 zi)

 

 1. Perioada de contractare: septembrie 2022- august 2023 cu posibilitatea extinderii contractului.

 

 1. PROCEDURA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

 

 • Depunerea CV-ului, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea sarcinilor (max.4 pagini)
 • Menționarea a 2 contacte de referință
 • Evaluarea și selecția aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu
 • Interviu de angajare
 • Comunicarea rezultatului interviului de angajare

 

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor este  8 septembrie 2022

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail info@aopd.md cu mențiunea Logoped Serviciul Echipa Mobila.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 079222505 sau la adresa de e-mail menționată.