Termen extins - specialist in management financiar in cadrul proiectului de inregistrare si evaluare funciara

Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)

Nr. de Ref. a Proiectului: P161238

Denumirea Serviciilor: Specialist în Management Financiar

Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

În cadrul PIEF, Agenția Servicii Publice, intenționează să contracteze un Specialist în Management Financiar care va îndeplini sarcinile ce sunt descrise conform termenilor de referință (ToR).

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, Cv-urile și copiile documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară), indicând PÎEF ,,Specialist în Management Financiar” pîna la 28 iulie, 2022, ora 17:00 la următoarea adresă: pief.procurement@asp.gov.md