Concurs prelungit de selectare a unui expert/expertă sau grup de experți în consolidarea capacităților centrelor regionale de suport în afaceri ale întreprinderilor sociale (Hub-uri)Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”. Proiectul are drept scop de a abilita organizațiile societății civile (OSC-uri) din R. Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale, care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Una din activitățile proiectului presupune crearea sau dezvoltarea a patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS) (trei pe malul drept al Nistrului și unul pe malul stâng al Nistrului) pentru a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale. Hub-urile Regionale de Afaceri Sociale vor deveni un centru de influență și schimbare în regiunea în care își vor desfășoară activitatea și vor fi într-o continuă sinergie cu ultimele tendințe care influențează mediul de business social.

În cadrul acestui proiect, Centrul CONTACT prelungim concursul pentru selectarea unui expert sau unei experte sau grup de experți în consolidarea capacităților personalului celor 4 Hub-uri în următoarele subiecte: cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social; elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale; managementul financiar; marketing digital și comerț electronic.

Programul de consolidare al capacităților Centrelor Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (Hub-uri), va fi desfășurat pentru 4 Hub-uri finanțate în cadrul proiectului și are drept scop dezvoltarea competențelor și a capacităților reprezentanților acestor centre în ceea ce privește furnizarea de servicii de formare și consultanță, prin dezvoltarea agendei detaliate de instruire (metodologie) și suportului de curs la următoarele subiecte:

 1. Cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social (2 seminare cu durata de 1 zi, unul in română pentru 15 reprezentanți de pe malul drept al râului Nistru și unul in rusă pentru 5 reprezentați de pe malul stâng al râului Nistru): instruirile vor viza problematica majoră a înregistrării întreprinderilor sociale, activitatea și rolul Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, beneficiile înregistrării întreprinderilor sociale și provocările. Programul va include și cele mai bune tehnici de furnizare a training-urilor si consultațiilor în domeniul cadrului legislativ pentru antreprenoriat social.
 2. Elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale (instruire 2 zile – 20 persoane) – instruirea va contribui la dezvoltarea competențelor personalului HUB-urilor și ale experților locali în elaborarea planurilor de afaceri. Instruirea va acoperi elaborarea detaliată a planului de afaceri. Programul va include și cele mai bune tehnici de furnizare a training-urilor si consultațiilor în domeniul elaborării planului de afaceri pentru întreprinderile sociale.
 3. Managementul financiar (instruire 2 zile – 20 persoane) – instruirea va aborda importanța planificării și evidenței financiare în cadrul întreprinderii sociale, explicarea „situației pierderilor și profiturilor” întreprinderilor sociale într-o manieră accesibilă și ușor de înțeles pentru personalul/experții Hub-urilor, aspecte fiscale, inclusiv impozitele locale și publice, structura bilanțului și a situațiilor financiare, modul de calculare a costului produsului/serviciului etc. Programul va include și cele mai bune tehnici de furnizare a training-urilor si consultațiilor în domeniul managementului financiar pentru participanți/te.
 4. Marketing digital (instruire 1 zi – 20 persoane) – instruirea va sublinia importanța digitalizării afacerilor, informații despre cunoștințele de bază referitor la utilizarea diferitor instrumente de ”Digital Marketing”
 5. Comerț electronic (instruire 1 zi – 20 persoane) – instruirea va prezenta conceptul și noțiunea de comerț electronic, tipurile de comerț electronic, elementele constitutive necesare în comerțul electronic, aspectele legislative și aspectele pe care trebuie să le cunoască organizația care dorește să înființeze un comerț electronic.

Notă. Instruirile se vor desfășura în format fizic, în perioada: iulie-noiembrie 2022 și vor avea asigurată traducere simultană română-rusă.

Condiții de participare:

Atenție! Un expert/expertă sau grup de experți poate aplica pentru unul sau mai multe loturi, inclusiv toate 3 loturi, după cum urmează:

 • Lot 1: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 4 zile de training pentru subiectele: cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social (2 zile) și managementul financiar (2 zile);
 • Lot 2: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 2 zile de training pentru subiectul: elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale;
 • Lot 3: Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 2 zile de training pentru subiectele: marketing digital (1 zi); comerț electronic (1 zi).

Sarcini de lucru pentru expert/expertă sau grup de experți:

 • Elaborarea metodologiei de instruire, conform celor 3 loturi propuse;
 • Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru cele 3 loturi, luând în calcul durata de instruire pentru fiecare subiect (minim 6 ore/zi);
 • Propunerea/elaborarea de instrumente și metode de bază pentru formarea și dezvoltarea competențelor participanților în domeniile relevante;
 • Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 • Elaborarea unui suport de curs pentru participanți;
 • Livrarea programului pentru 20 de reprezentanți selectați ai ONG-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și Găgăuzia;
 • Livrarea training-urilor va fi în limba română, cu traducere simultană în limba rusă;
 • Elaborarea unui raport pentru fiecare subiect de instruire cu includerea recomandărilor generale;

Recomandare:

 • În procesul de elaborare se va ține cont de faptul ca programul de instruire este orientat pentru formare de formatori din cadrul celor 4 Hub-uri, iar participanții ulterior vor fi multiplicatori și experți locali.

 

Livrabile, produse și termeni conform loturilor:

Nr.

Lotul

Produsele

Perioada de livrare

1.    1.

Lot 1

Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 4 zile de training pentru subiectele:

(1) cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social (2 zile)

(2) managementul financiar (2 zile).

–       Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social malul drept al râului Nistru;

–       Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social malul stâng al râului Nistru (regiunea Transnistreană);

–       Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul managementul financiar;

Mai  2022

–       Agenda și suportul de curs pentru subiectele instruirilor conform metodologiei aprobate

Iunie 2022

–       Livrarea instruirilor pentru fiecare subiect  (total 4 zile)

Iulie – septembrie  2022

2.    2.

Lot 2

Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 2 zile de training pentru subiectul:

(3) elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale

–       Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale

Mai 2022

–       Agenda și suportul de curs pentru subiectul elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderile sociale

Iunie 2022

–       Livrarea instruii (2 zile)

Octombrie 2022

3.    3.

Lot 3

Elaborarea metodologiei de instruire și livrarea a 2 zile de training pentru subiectele:

–    (4) marketing digital (1 zi);

–    (5) comerț electronic (1 zi).

–       Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul marketing digital (1 zi);

–       Metodologia de instruire (agenda desfășurată) pentru subiectul comerț electronic (1 zi)

Mai 2022

–       Agenda și suportul de curs pentru ambele subiecte;

Iunie 2022

–       Livrarea instruirilor pentru fiecare subiect (2 zile)

Noiembrie 2022

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniile de referință;
 • Abilități de facilitare a activităților, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască limba română și rusă (obligatoriu);
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Criterii de selecție:

 • Calificările și experiența solicitantului în domeniu solicitat (40 punte);
 • Calitatea notei metodologice propuse pentru programul de consolidare a capacităților (30 puncte);
 • Oferta financiară (30 puncte).

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele/companiile interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea cuprinsului metodologiei, care să includă agenda desfășurată conform subiectului și lotului/loturilor selectate;
 2. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare;
 3. Link-uri utile și alte materiale utile;
 4. Oferta financiară în EUR Net per zi, pentru serviciile oferite, conform tabelului de mai jos pentru fiecare LOT aparte:

Serviciu

Nr. zile

Preț în EUR Net per zi

(TVA 0 pentru companii)

Elaborarea metodologiei conform lotului

   

Livrare de training inclusiv prezentare raportului)

   

Dosarul va fi expediat către adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă sau grup de experți și nr Lotului selectat

Termenul limită de prezentare a dosarului este 10 mai 2022.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Anișoara Bezărău, Asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități