Termeni de referință Servicii de formare și consultanță în domeniile bună guvernare, transparență decizională, elaborarea participativă a politicilor publice, anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice (termen extins)

Servicii de formare și consultanță în domeniile bună guvernare, transparență decizională, elaborarea participativă a politicilor publice, anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice (termen extins)

Context

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației „Friedrich Ebert”. Proiectul are obiectivul general să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Scopul contractării serviciilor

Facilitarea a 2 instruiri a câte 2 zile pentru cca 60 de persoane  în următoarele dimensiuni:

 • bună guvernare, transparență decizională și elaborarea participativă a politicilor publice;
 • anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice.

Obiectivele instruirilor

 • dezvoltarea capacităților OSC-urilor de a participa în procesele ce asigură buna guvernare (transparență decizională, elaborarea participativă a politicilor publice, anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice etc.);
 • dezvoltarea abilităților participanților privind instrumentele/tehnicile/activitățile de implicare a cetățenilor în procesele de guvernare locală.

Responsabilități/activități incluse în serviciile prestate:

 

Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

1.

Elaborarea agendei și modulelor instruirii

Octombrie 2021

·         Agendă și materiale de suport pentru participanți

2.

Facilitarea a 2 instruiri cu conținut identic, pentru 2 grupuri a câte 30 participanți fiecare

Octombrie- Noiembrie 2021

·         2 instruiri realizate cu 2 grupuri a câte 30 persoane

3.

Elaborarea raportului post formare

Noiembrie 2021

·         Raport post formare

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea contractelor de consultanță.

**Formatul instruirilor (offline sau online) va fi stabilit la etapa planificării evenimentelor.

Cerințe față de aplicanți - formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor juridice, cerințele se referă la calificările membrilor echipei ce vor presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane;
 • Cel puțin 7 ani de experiență profesională în una din următoarele dimensiuni:
 1. bună guvernare, transparență decizională și elaborarea participativă a politicilor publice,
 2. anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor, inclusiv on-line, în una sau mai multe din componentele dimensiunilor de formare;
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC pe dimensiunile relevante;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: octombrie-noiembrie 2021. Experții/expertele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC și FES.

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa IVC și FES va facilita comunicarea cu participanții și organizarea activității, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/experte.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut:

 • CV (cu indicarea datelor de contact a 2 persoane de referință)
 • scrisoare de intenție
 • proiect preliminar de agendă pentru instruire, pe dimensiunea pe care consultantul aplică
 • oferta financiară semnate.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în MDL. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Oferta financiară pentru persoane juridice – se va prezenta suma per zi de consultanță  la cota TVA0.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 22 septembrie 2021.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu tema mesajului ”Expertiză_bună guvernare”

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor contactați.

IVC și FES își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă