Solicitare Ofertă de Preț. RFQ # 2004-03-006 Producerea și instalarea de mobilier pentru spațiile de așteptare din cadrul judecătoriei-model Edineț (sediul central Edineț, sediile Briceni, Ocnița și Dondușeni). Proiectul Instanțe Judecătorești ModelSolicitare Ofertă de Preț

RFQ # 2004-03-006

Proiectul “Instanțe Judecătorești Model”

Producerea și instalarea de mobilier

pentru spațiile de așteptare din cadrul judecătoriei-model Edineț

(sediul central Edineț, sediile secundare Briceni, Ocnița și Dondușeni)

Data: 17 Octombrie 2022

CONTEXT

Dexis Interactive Incorporated (“Dexis”) este o companie internațională de consultanță cu sediul în Washington, SUA, care implementează în Republica Moldova proiectul USAID "Instanțe Judecătorești Model".

Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” își propune să îmbunătățească performanța instanțelor judecătorești în furnizarea de servicii judiciare de calitate și să îmbunătățească conexiunea dintre instanțe, comunități și justițiabili. Inițiativele implementate vor ghida asistența oferită la nivel național pentru a spori eficiența, performanța și calitatea serviciilor tuturor instanțelor din Moldova.

Pentru realizarea activităților preconizate, Proiectul își propune crearea unor condiții prietenoase vizitatorilor judecătoriei-model Edineț (sediul central Edineț, sediile secundare Briceni, Ocnița și Dondușeni). Reieșind din aceste considerente, solicităm o ofertă de preț pentru servicii de producere și instalare de mobilier pentru spațiile de așteptare din cadrul sediului central și sediilor secundare ale judecătoriei conform specificațiilor tehnice descrise detaliat în Anexele 1, 2, 3 și 4 – părți integrante ale acestei solicitări.

Ofertanții sunt responsabili de transmiterea ofertelor complete respectând instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în prezenta solicitare de oferte. Nerespectarea cerințelor de către ofertant poate duce la descalificare.

TERMENUL LIMITĂ DE TRANSMITERE A OFERTELOR

Ofertele trebuie să fie transmise la adresa moldova@dexisonline.com cu subiectulRFQ#2004-03-006-Producere și instalare mobilier–Judecătoria Edineț” până la data de 31 octombrie 2022, ora 17:00, ora locală (Chișinău, Republica Moldova).

Ofertele primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare accesați solicitarea de ofertă de preț și anexele:

Solicitare Ofertă de Preț : RFQ # 2004-03-006 

ANEXA 1 CAIET DE SARCINI Judecătoria Edineț, sediul Central

ANEXA 2 CAIET DE SARCINI Judecătoria Edineț, sediul Briceni

ANEXA 3 CAIET DE SARCINI Judecătoria Edineț, sediul Ocnița

ANEXA 4 CAIET DE SARCINI Judecătoria Edineț sediul Dondușeni

Vă mulțumim!