Regulamentul de desfăşurare a Turnamentului republican în domeniul Drepturilor Copilului/Omului 

I.Context
Prin Decizia nr. 1093/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 21.11.2012 anul 2013 este declarat Anul European al Cetăţenilor. Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova au aderat la eveniment, aprobînd un Plan de acţiuni în acest sens.

Obiectivele Anului European al Cetăţeanului converg cu scopul major al disciplinei şcolare Educaţia Civică - formarea la copii şi tineri a calităţilor cetăţeanului activ şi responsabil, capabil să participe la viaţa democratică prin asumarea şi exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor în societate.

Predarea/ învăţarea drepturilor copilului/ omului constituie nucleul şi o dimensiune importantă a cetăţeniei democratice şi include trei elemente distincte:

  • însuşirea cunoştinţelor despre drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, inclusiv despre funcţionarea instrumentelor naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor (educaţia despre drepturile omului);
  • formarea abilităţilor/ aptitudinilor pentru promovarea şi protejarea drepturilor copilului/ omului (educaţia pentru drepturile omului),
  • crearea unui mediu care promovează învăţarea drepturilor omului (educaţia în spiritul drepturilor omului).

Cele menţionate se realizează conform curriculumului la Educaţia Civică, dar şi în cadrul unor iniţiative cetăţeneşti. Acestea permit elevilor, într-o atmosferă formală şi nonformală, să aplice cele învăţate, să dezvolte relaţii autentice de cetăţenie cu instituţii şi membri ai comunităţii şi să-şi facă vocea auzită în calitate de cetăţeni. Drept rezultat, elevii obţin abilităţi durabile, care le vor fi de folos în varii contexte, asigurîndu-le premise temeinice pentru învăţare pe tot parcursul vieţii.

Turnamentul republican în domeniul Drepturile Omului şi ale Copilului se desfăşoară în conformitate cu Programul activităţilor extraşcolare în învăţămîntul preuniversitar aprobat prin ordinul nr. 47 din 31 ianuarie 2013, în contextul Anului European al Cetăţenilor.

Textul deplin al Regulamentului de desfăşurare a Turnamentului republican în domeniul Drepturilor Copilului/Omului (Descarcă document PDF)