RE-Tender no. 91163660 for the procurement of a minibusThe German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of one minibus within its project “Strong Businesses and Communities in Moldova”.

The provider shall ensure delivery and commissioning of goods at its facilities in Chisinau.

 

To request the technical specifications and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 17.10.2022.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code, and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91163660) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 21.10.2022, time 15:00.

_____________________________________________________

RE-Tender nr. 91163660 pentru achiziționarea unui minibus

 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea unui minibus în cadrul proiectului “ Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova”.

Prestatorul va asigura livrarea și punerea în funcțiune a bunurilor la oficiul său din Chișinău.

Pentru a solicita specificațiile tehnice și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 17.10.2022.

                                                                                                                          

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91163660) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 21.10.2022, orele 15:00.

Articol adaugat de: Nicoleta Lesco