Solicitarea ofertei de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de trainingCentrul CONTACT solicită ofertă de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training în cadrul proiectului Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei. 

În contextul celor, expuse, Centrul CONTACT solicită ofertă de preț pentru cazare, alimentare și sală de training în municipiul Chișinău pentru 2 instruiri, cu durata de 2 zile fiecare.

ATENŢIE! În contextul situației actuale privind COVID-19, în procesul de elaborare a ofertei se va ține cont cu strictețe de respectarea regulilor de prevenire #COVID-19 stipulate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și garantează oferirea celui mai înalt grad de dezinfectare și ventilare a spațiilor comune.

 • Vor fi create condițiile necesare pentru spălatul regulat și minuțios al mâinilor;
 • Vor fi amplasate dozatoare cu soluții dezinfectante și șervețele de unică folosință;
 • Sălile de lucru vor fi dezinfectate odată la patru ore, cantina și spațiile de dormit vor fi dezinfectate;
 • Se va asigura monitorizarea stării sănătății participanților prin măsurarea febrei și testarea expres a participanților în prima zi de instruire;
 • Organizatorii vor asigura fiecare participant cu mască de protecție reutilizabilă.

Atenție! Solicităm prezentarea ofertei cu respectarea formatului, prezentului tabel, valuta MDL:

Tipul serviciului

Preț per unitate

Preț total

Arenda sală de training – specificăm că sala trebuie să permită amplasarea celor 25 de participanți cu respectarea distanței minime1- 1,5 m (4 zile, inclusiv flipchart, proiector, laptop, etc)

   

Apă plată 0,5 l în sala de training (50 sticle pentru 4 zile de instruire) cu asigurarea buteliei de apă cu pompă/cooler în hol sau sala de curs

   

Cazare pentru 20 participanți x 2 nopți (camera single) 

   

Micul dejun (2 zile * 20 persoane).

*În caz dacă dejunul este inclus în cazare menționați acest lucru.

   

Prânz (4 zile*25 persoane) care va include: felul 1, felul 2, salată, pâine, suc (meniu variat)

   

Cina (2 zile * 20 persoane) care va include: felul 2, salată, desert, pâine, suc (meniu variat)

   

Pauza de cafea care include: ceai, cafea, plăcinta cu bronză/cartof, fructe de sezon, biscuiți, meniu variat (10 pauze a câte 25 persoane fiecare)

   

TOTAL MDL

   

Detalii:

 • Livrarea serviciilor către Centrul CONTACT în cadrul proiectului menționat, se va face cu TVA 0%, actele confirmative vor fi prezentate ofertantului selectat;
 • Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Centrului CONTACT pentru coordonarea modificărilor logistice, care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor;

Criterii de selecție:

 • experiență în domeniu;
 • disponibilitatea serviciilor de cazare, alimentare și spațiu de instruire în raza mun. Chișinău;
 • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate);
 • reputația companiei și capacitatea de a presta servicii calitative cu respectarea normelor de prevenire COVID-19;
 • copia autorizației de comerț și autorizației sanitare.

Pentru participare la concurs ofertantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • Copia Licenței/Certificatul de înregistrare a companiei;
 • Oferta financiară în MDL (cu indicarea prețului TVA 0%);
 • Datele de contact ale companiei, inclusiv persoana de contact;
 • Repartizarea pentru cazare (numărul camerelor, tipul camerelor și ce includ).
 • Fotografii a camerelor pentru cazare și a sălii de training.

Notă: Oferta financiară va fi prezentată doar în lei moldovenești (MDL). Semnarea şi ștampilarea acesteia este obligatorie. În caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă. La ofertă se vor anexa adițional meniurile propuse pentru prânz, cina şi pauză de cafea.

Data limită de depunere a ofertelor: 04 octombrie 2021. Doar compania selectată va fi contactată.

 

Așteptăm ofertele la adresa de Email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiunea „Servicii de cazare şi alimentare”.

Pentru orice alte întrebări sau precizări vă rugăm să contactați: Anișoara Bezărău, asistentă de proiect. Tel/fax: (373 22) 233947, 233948, 068 093861 sau e-mail: anisoarabezarau@gmail.com