Asociația CDD Rural21 anunță concurs de selectare a trei experți în domeniul participării cetățenești (termen restrâns)Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare Durabilă Rural 21 anunță concurs privind selectarea a trei experți în domeniul participării cetățenești, în cadrul proiectului „Gospodari în curte – gospodari în sat –colectăm gunoiul, mai organizat”, parte a Programului de Granturi Locale - „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”.

Termenii de referință îi găsiți aici: https://drive.google.com/file/d/1jHo7QsqiOdy3S4QsUAICiSk9LvjGh7at/view?usp=sharing


Termen limită: 18.05.2021, ora 18.00

###

Termeni de referință

privind selectarea a trei experți în cadrul proiectului „Gospodari în curte – gospodari în sat –colectăm gunoiul, mai organizat”, parte a Programului de Granturi Locale - „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova.

1. Context

Asociaţia Obştească Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21” implementează proiectului „Gospodari în curte – gospodari în sat –colectăm gunoiul, mai organizat”, parte a Programului de Granturi Locale, acțiunea „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. 

2. Informații generale

Scopul proiectului este impulsionarea asumării de către locuitori a rolului de consumatori activi și participativi în dezvoltarea serviciilor de colectare a deșeurilor și încurajarea prestatorilor serviciilor date să trateze utilizatorii săi în calitate de categorii civic active de consumatori - cetățeni.

În acest context, Asociaţia Obştească Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21” anunță concurs deschis pentru selectarea a 3 (trei) experți care vor oferi servicii de instruire și expertiză în cadrul a 32 sesiuni și elaborarea unui Program comun în domeniul managementului deșeurilor în cadrul proiectului „Gospodari în curte – gospodari în sat –colectăm gunoiul, mai organizat”. Programul va conține o viziune pe termen lung (4-5 ani) cu referire la colectarea și gestionare deșeurilor în localitățile Ștefănești, Copceac, Volintiri, Marianca de Jos și Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

Criterii de selectare a experților:

 • Studii universitare sau postuniversitare în domeniul științelor umanitare;
 • Experiență solidă (minim 10 ani) de elaborare a materialelor de training, moderarea instruirilor și analiza impactului acestora;
 • Experiență de lucru (minim 7 ani) cu organizații și grupuri civice în cadrul proiectelor internaționale;
 • Cunoașterea domeniului managementului deșeurilor în RM și experiență demonstrată de colaborare cu primăriile în domeniu;
 • Experiență de elaborare a sondajelor și de analiză a acestora, preferabil în aria identificării priorităților de ordin local;
 • Experiență demonstrată de elaborare a publicațiilor tipărite și a publicațiilor online, destinate locuitorilor din mediul rural;
 • Abilități excelente de scriere în limba română;
 • Deschiderea de a lucra online, seara și în zilele de weekend

NB: Experții vor fi responsabili de pregătirea sesiunilor, elaborarea agendelor sesiunilor, elaborarea rapoartelor pe sesiuni, coordonarea conceptelor pe fiecare produs cu echipa AO CDD Rural21. Atelierele interne și sesiunile din cadrul proiectului vor fi organizate online. Conceptul Programului comun de management a deșeurilor va fi coordonat cu echipa proiectului. 

3. Termenul limită de prezentare a ofertei:  18 mai, ora 18.00.

Persoanele interesate pot solicita detalii la adresa de e-mail: 

vitalie.rusanovschi@gmail.com  sau la numărul de telefon: 069218752

Persoane de contact: Rusanovschi Vitalie, manager de proiect.

Oferta va fi depusă prin e-mail la adresa: vitalie.rusanovschi@gmail.com  cu mențiunea ”Ofertă experți proiect”. 

4. Dosarul de aplicare va conține: 

 • CV-ul persoanei fizice;
 • Descrierea scurtă a experienței bazate pe criteriule de selectare a experților.
 • Oferta financiară per sesiune online și durata acestora, ținând cont de forma de organizare și de scopurile stabilite. Costul serviciilor trebuie incluse în MDL.

###

Articol adaugat de: Andrei Rusanovschi

telegram