13 cele mai frecvente greseli la scrierea proiectelor

1. Nerespectarea instructiunilor de scriere a cererilor de finantare:

Cererea de finantare nu corespunde cerintelor inaintate de finantator, in special in ce priveste volumul, formatul, numarul de pagini - in consecinta, cererea este calificata drept necorespunzatoare si nici macar nu este citita.

2. Lipsa unor componente:
O componenta a cererii de finantare, spre exemplu anexele, scrisoarea de recomandare, notele la buget, care este ceruta de finantator, lipseste. Agentia finantatoare poate sa mai dea solicitantului o sansa de a depune documentele lipsa, dar poate declara propunerea drept necorespunzatoare si nu o va examina.

3. Descrierea proiectului nu este in ordinea corespunzatoare sau sectiunile au o alta denumire:

Descrierea proiectului nu este prezentata in ordinea ceruta de finantator, sau sectiunile au o alta denumire decit cea folosita de finantator - astfel incit celor care examineaza cererea de finantare le este foarte greu sa gaseasca informatia necesara.

4. Informatia lipseste sau este prezentata nelalocul ei:
Informatia pe care finantatorul cere sa fie inclusa intr-o sectiune anumita (si de obicei este prezentata sub forma unei liste) este prezentata in sectiunea gresita, acolo unde i se pare autorului proiectului ca e mai relevanta, sau in genere este omisa. Cei care examineaza cererea de finantare nu gasesc informatia ceruta si proiectul pierde din punctaj.

5. Nefolosirea terminologiei indicate:
In cererea de finantare este folosita o alta terminologie decit cea din ghidul de scriere a proiectului eliberat de finantator, spre exemplu grup-tinta/ audienta; context/ descrierea problemei/ justificarea proiectului etc. In consecinta, se creeaza impresia ca proiectul nu a fost scris special pentru finantatorul respectiv, si iarasi proiectul pierde din punctaj.

6. Lipsa referintelor:
Datele sint folosite fara a preciza ca sint citate si sursa din care au fost preluate. Proiectul este argumentat in termeni foarte vagi si nu specifici. Datele folosite nu inspira incredere celor care examineaza proiectul, si deci punctajul proiectului este foarte scazut.

7. Cererea de finantare nu corespunde criteriilor de evaluare:
Unele ghiduri de scriere a cererii de finantare indica anumite limite, spre exemplu numarul de pagini pentru fiecare sectiune. Deseori cererile de finantare nu depasesc numarul maxim de pagini, in schimb numarul de pagini alocat fiecarei sectiuni nu corespunde criteriilor de evaluare. Sint alocate prea multe pagini sectiunilor pentru care normal ar fi nevoie de citeva paragrafe, si prea putine sectiunilor de baza - in cazul acesta se scade din punctaj (ex. Descrierea problemei - citeva pagini, iar planul de activitati - citeva paragrafe).

8. Descrierea neclara sau redactarea proasta:
Cererile contin greseli de tipar, structuri de fraza gresite, indicii de proasta redactare sau lipsa a controlului calitatii, dind astfel impresia ca organizatiei solicitante nu-i pasa de proiect. Unii dintre cei care examineaza cererile de finantare pot crede ca neglijenta in scrierea cererilor inseamna neglijenta in lucrul cu beneficiarii sau in activitate - in cazul acesta organizatia solicitanta isi pierde credibilitatea in ochii finantatorului.

9. Obiective neclare sau nemasurabile:
Cererea de finantare nu cuprinde obiective masurabile, adica obiectivele se bazeaza pe rezultate cum ar fi numarul de beneficiari ai activitatilor si nu pe impactul acestora cum ar fi spre exemplu schimbarile dorite in nivelul de sanatate a beneficiarilor, sau, sa zicem, accesul lor la servicii etc. In acest caz atit descrierea proiectului, planul de activitati, cit si planul de evaluare vor primi un punctaj mai mic, deoarece toate aceste componente se bazeaza pe obiective.

10. Plan de evaluare slab:
Planul de evaluare nu prevede un plan practic si foarte specific ce ar permite finantatorului sa determine daca proiectul si-a atins scopurile si rezultatele scontate si/sau daca a produs impactul dorit pentru beneficiari sau comunitate. In general, planul de evaluare este vag, nu sint aratati indicatorii de evaluare sau actiunile ce vor fi intreprinse dupa incheierea proiectului. Deci nu este clar daca organizatia solicitanta are capacitatea sa planifice si sa efectueze evaluarea - ca rezultat, punctajul este scazut.

11. Inconsistenta in cererea de finantare:
Cererea de finantare contine partea narativa, planul de lucru si bugetul. Posibil, la aceste componente de baza au lucrat persoane diferite si nu a fost destul timp pentru a le revizui corespunzator, astfel incit exista neconcordante intre ele. Unele dintre aspectele metodologice nu se regasesc in planul de lucru, personalul mentionat in partea narativa nu se regaseste in buget etc. Cererea de finantare este inconsistenta si iarasi primeste un punctaj scazut.

12. Probleme la buget:
Bugetul nu se potriveste, costurile sint indicate la alte categorii, sau nu exista note la buget. Chiar daca descrierea proiectului este clara si convingatoare, bugetul da impresia ca a fost facut prea repede si fara silinta, astfel intregul proiect pierde din credibilitate.

13. Cererea de finantare ajunge cu intirziere:
Cererea de finantare nu ajunge sau nu este depusa pina la data-limita stabilita de finantator. In acest caz ea poate fi trimisa organizatiei inapoi fara a mai fi deschisa.

 

www.e-democracy.md

de Ina Gutium, ADEPT