Termen extins privind selectarea unui Expert/unor Experți în Asistenta tehnica si suport tehnologic in domeniul agronomic Informație Generală: În cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, proiect de asistență tehnică, finanțat de către Suedia si Marea Britanie, și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova), RTTM implementează proiectul de asistență tehnică pentru fortificarea capacitaților de producere si export  a unei Cooperative agricole de Întreprinzător, amplasata in zona de nord a republicii,   specializata in producerea fructelor si in special: prune, mere, pere.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociația Obșteasca „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM), anunța concurs de selectare a unui/unor experți in Asistenta tehnica si suport tehnologic in domeniul agronomic

Activitatea care urmează a fi prestata de către expert/experți:

 1. Analiza plantațiilor multianuale de mere cu soiurile: „Renet Simirenco”, „Idared”, „Florina”, „Golden Delicious” „Champion”, „Rihard”, „Spartan”,, pe o suprafața de 41,11 ha;
 2. Analiza plantațiilor multianuale de prun de soi „Stanley” , pe o suprafața de 44,10 ha;
 3. Evaluarea plantațiilor de măr si prun pentru găsirea celor mai potrivite soluții pentru o producție sporită prin tehnici de îngrijire a pomilor:
 • întreținerea plantațiilor,
 • practica de taiere(curățare) a pomilor fructiferi,
 • combaterea bolilor si dăunătorilor.
 1. Petrecerea unui seminar de instruire pentru membrii Cooperativei de Întreprinzător (10 persoane) privind conducerea și tăierea pomilor fructiferi având următoarele obiective:
 • modelarea formei și dimensiunii coroanei corespunzător locului, vigorii de creștere, tipului și condițiilor de dezvoltare a pomilor;
 • optimizarea parametrilor structurii vegetative a coroanei în conformitate cu particularitățile soiului, forma, dimensiunile proiectate, condițiile naturale, tehnologia aplicată;
 • formarea și repartizarea uniformă pe ramurile de schelet a micro-structurii roditoare pentru a grăbi intrarea pe rod și pentru a crește recolta de fructe;
 • renovarea ciclică și menținerea în stare productivă a microstructurii roditoare în scopul obținerii cantității și calității înalte a fructelor.

!!! Seminarul va avea loc in s. Parcani, r-nul Șoldănești

    Timpul pentru executarea sarcinii  : 01 februarie - 15 februarie 2022.

     Modalitatea de raportare:  la finalul activităților Executorul va prezenta :

 • Raport scris privind situația plantațiilor si soluțiile oferite Cooperativei de Întreprinzător.
 • Raport de seminar (lista participanților, foto, ancheta de evaluare).

Oferta trebuie să includă:

 1. Cerințe de calificare și experiența expert/experți:
 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în , minim 3 ani experiență și minim 3 proiecte de aceeași complexitate( la care se va face referința)
 • 3 . Personal calificat cu experiență relevantă pentru realizarea sarcinilor.
 1. Selectarea câștigătorilor se va efectua in baza metodei calitate/cost,

                        oferta tehnica 60 % si financiara 40 %

 • Pentru participare la concurs, compania solicitanta va depune in format electronic următoarele:
 • Profilul Companiei (maxim 1 pagina)
 • Portofoliul clienților(descriere succinta);
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în USD, la cota TVA 0%);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).
 1. Ofertele vor fi expediate la adresa E-mail: moraruvtl@gmail.com sau  ngo@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21 ianuarie 2022, ora.18.00