Video: Aplicarea inovației pentru amplificarea activismului tinerilor și accelerarea schimbăriiAceastă producție video este o imagine de ansamblu a proiectului pilot inovator „Un viitor mai bun în rândul instituțiilor de învățământ, centrelor și organizațiilor de tineret”, implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în perioada mai 2021 - aprilie 2022, la inițiativa UN Women Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei, în cadrul programului „Eliminarea violenței împotriva femeilor”.

Proiectul pilot a implicat organizarea meselor rotunde și a discuțiilor despre fenomenul violenței în bază de gen, cu experte și experți de la IDIS „Viitorul”. În cadrul activităților tinerii și tinerele au discutat despre cauzele și consecințele fenomenului violenței, despre diferențele dintre flirt și hărțuire sexuală, rolul martorilor în caz de violență, promovarea relațiilor sănătoase între semeni și alte subiecte conexe, ce ar contribui la prevenirea și combaterea violenței.

În total, aproape 1100 de elevi și eleve, au participat la activități de promovare a egalității de gen și de prevenire a violenței împotriva femeilor și fetelor, utilizând instrumentul de realitate virtuală dezvoltat anterior cu participarea reprezentanților/reprezentantelor diferitor instituții/organizații din domeniu, prestatori/oare de servicii, supraviețuitoare ale violenței, tineri din diferite regiuni ale țării.

https://www.youtube.com/watch?v=G9x_PeNVsCw