CIDP Anima//CATalizator//Maraton Quest online ”Voluntariat – în localitatea mea”

civic.quest

A.O. „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA” în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret CRAT/Anticafeneaua din Bălți din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova din resursele alocate sectorului de tineret implementează proiectul ”CATalizator – tânăr lider prin acțiuni de voluntariat”.

CATalizator este program național de susținere a inițiativelor de voluntariat a tinerilor din Republica Moldova, care catalizează implicarea tinerilor în viața comunitară și sporește activismul lor prin acțiuni de voluntariat.

În lunile septembrie - octombruie tinerii din proiect au fost provocați să se înscrie în cursa unui maraton Quest de 5 zile.

Evenimentul a constat din activități dedicate descoperirii valorilor voluntariatului intergenerațional și familiarizarea cu eroii comuntari, instituțiile resursă de voluntariat.

Questu-ul s-a desfășurat în 20 localități concomitent.  Sarcinile pentru fiecare etapă, au fost coordonate online de către expertă. Implementarea sarcinilor de către participanți, a fost una offline, în localitățile care le reprezintă. În total evenimentul a implicat 59 de tineri cu coordonarea mentorilor CATalizator.

La quest au participat 20 echipe reprezentante a 20 regiuni partenere a inițiativei, dintre care 3 au luat locurile de frunte. Aici venim cu Felicitări pentru Echipa Chiperceni, Orhei cu locul I, locul II – Echipa Glodeni și locul III – Echipa Sudarca, Dondușeni.

În procesul activității educativ formative, tinerii au reușit să descopere sensul ascuns la fiecare sarcină, au mers în localitate pentru a cartografia instituțiile în care se face voluntariat, au luat interviu de la decidenți și au descoperit valoarea voluntariatului printr-o activitate de voluntariat în comunitate. Lupta și maratonul a fost crâncene, dar s-au soldat cu multe emoții și experiențe pentru toate echipele participante. Astfel, am reușit să mobilizăm tinerii să descopere desinestătător ce e ”voluntariatul” și unde, cum pot face asta în localitățile lor venind cu contribuție la dezvoltarea societății.

La final de Quest, toți participanții au primit certificate de participare, iar echipele învingătoare au luat cupe de merit.

”Scopul quest-ului a fost de a crea condiții de învățare non formală a valorilor voluntariatului și a identifica activitățile de voluntariat desfășurate de adulți și persoane de vârsta a treia, voluntariatul fiind o activitate practicată de toate generațiile. La fel, evenimentul a oferit posibilitatea să interrelationeze tinerii cu adulții, decidenții în vederea identificării potențialelor relații de colaborare în implementarea ideii de voluntariat elaborate ca echipă. Este o modalitate creativă și frumoasă de mobilizare a tinerilor la distanță. Vom continua să dezvoltăm setul de activități dedicate tinerilor din întreaga țară și pentru următorii ani, a menționat coordonatoarea de proiect_Mihalcean Nonna.”

Pentru a accesa alte oportunități https://www.facebook.com/CIDPAnima sau http://anima.md/