”ELEVATE – Proiectul ce va duce la creșterea nivelului de internaționalizare a învățământului superior din Republica Moldova”eu flag co funded pos rgb right  image002

ASEM

 

Prorectorul pentru Relații Internaționale și Proiecte Europene a Academiei de Studii Economice din Moldova, Dr. Olesea Sîrbu, a acordat un scurt interviu în care a vorbit despre nivelul de internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și proiectul ,,ELEVATE - Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova” (Nr. 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) www.elevate-project.md, din cadrul programului european Erasmus+. Totodată, doamna Prorector și-a exprimat speranța că proiectul va avea un impact pozitiv asupra instituțiilor de învățământ din țară, dar și a întregii societăți.

-              Doamna Sîrbu, ce înseamnă totuși internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior și care este nivelul actual al internaționalizării în instituția în care activați?

Internaționalizarea educației este un concept complex, un mod prin care se dezvoltă calitatea învățământului superior. Internaționalizarea sustenabilă are în vedere dimensiunea internațională a predării și cercetării care adaugă valoare sistemului de învățământ superior din republică. Academia de Studii Economice din Moldova a adoptat de curând o politică de internaționalizare cu scopul de a găsi oportunități de dezvoltare a cunoașterii și talentului, de a influența dezvoltarea internațională a cercetării și învățământului superior. Proiectul ELEVATE este cel care a pus piatra de temelie în crearea unei strategii pe internaționalizarea universității. Totodată, proiectul ELEVATE, are drept scop crearea strategiei naționale de internaționalizare a învățământului superior din Republica Moldova.

-         De către cine este finanțat proiectul Elevate și care este durata acestuia?

Proiectul „ELEVATE - Sporirea internaționalizării învățământului superior în Moldova” (Număr de referință: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) este unul de tip structural, finanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS+, iar durata proiectului ELEVATE este de 3 ani, începându-și activitatea în anul 2016.

-         Cine sunt partenerii naționali/internaționali acestui proiect și ce rol au aceștia în cadrul realizării obiectivelor acestuia?

Partenerii naționali și internaționali ai acestui proiect sunt Universitatea Tehnică, Moldova; Universitatea Agrară de Stat, Moldova; Universitatea de Stat din Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Moldova; Universitatea de Stat din Comrat, Moldova; Universitatea de Stat din Bălți “Alecu Ruso”, Moldova; Consiliul Național al Rectori, Moldova; Ministerul Educației, Moldova; Buckinghamshire New University, Marea Britanie; Mykolas Romeris University, Lituania; University of Maribor, Slovenia; European Policy Development and Research Institute, Slovenia; Maastricht Graduate School of Governance, Olanda; “Trimetrica” SRL, etc., iar rolul acestora este în primul rând de a face posibilă realizarea obiectivului proiectului, acela de a participa la crearea strategiei instituționale și naționale cu privire la internaționalizarea învățământului superior din Moldova

-         Care sunt obiectivele acestui proiect și de ce realizări/rezultate ați avut parte pe parcursul proiectului?

Obiectivele acestui proiect constau în dezvoltarea și promovarea strategiei naționale care va spori procesul de internaționalizare a învățământului superior în Moldova, de asemenea crearea funcției de integrare universitară prin intermediul politicilor instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor, și în cele din urmă, un scop bine determinat este cel de a spori capacitățile instituționale pentru participarea efectivă la colaborări internaționale la scară largă.

-         În ce proiecte este încadrată Academia de Studii Economice a Moldovei pe lângă cel discutat actualmente și care sunt obiectivele lor?

Pe lângă proiectul ELEVATE, Academia de Studii Economice a Moldovei este încadrat în proiecte precum: MINERVA, COMPASS, SMART, ReSTART, etc.

Obiectivul general al proiectului COMPASS este să contribuie la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA (European Higher Education Area and Bologna process) prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv în Moldova.

MINERVA își propune să consolideze poziției universităților din Moldova și Armenia în cadrul ariei internaționale de cercetare prin implementarea accesului liber, a datelor deschise și a principiilor metodologice deschise, precum și promovarea diseminării cercetării, a transparenței, a răspunderii și a incluziunii.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. ASEM, prin intermediul acestui proiect, urmărește modernizare a 4 cursuri și elaborarea a 2 cursuri noi, fiind organizate și 2 sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul proiectului sunt în total antrenați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale din Republica Moldova.

SMART - obiectivul general al său este de a crește potențialul de angajare a absolvenților și de a spori inovativitatea companiilor prin promovarea antreprenorialului printre studenți, crearea start-up-urilor și abordare inovativă în colaborarea dintre universități și antreprenori.

Mulțumesc.