În premieră studii duale în învățământul superior din Republica Moldova. ASEM pune accent pe competențele practice în procesul de studii286359634 5521657521218348 1253341501721891897 n

Academia de Studii Economice din Moldova devine prima universitate cu profil economic din ţară care implementează modelul de învăţământ dual, graţie implementării proiectului „COOPERA – Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine” (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Picture 1

Învățământul dual în ASEM este o noutate pentru sistemul educațional al Republicii Moldova şi va fi aplicat în cadrul programelor de studii „Business şi Administrare” şi „Informatică Aplicată”. Acesta este o oportunitate de a combina dezvoltarea cunoștințelor teoretice cu formarea competențelor practice în medii reale de afaceri. 

Învățământul dual reprezintă o formă alternativă de studii, care în cadrul pregătirii tinerilor specialiști pune un accent semnificativ pe formarea competențelor practice în mediul real de muncă, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri.

În cadrul proiectului COOPERA, a fost realizat un studiu ce a evidențiat faptul, că mediul de afaceri resimte o necesitate acută de specialiști cu studii superioare, dar nu este mulțumit de nivelul de pregătire al absolvenților instituțiilor de învățământ superior. Astfel, principalul obiectiv al sistemului de învăţământ dual este de a contribui la organizarea unui proces de pregătire a viitorilor specialiști, care să asigure economia națională cu cadre înalt calificate, ce posedă nu numai cunoștințe teoretice, dar și abilități practice.

Este necesar ca acest model de învăţământ să țină cont de interesele studenților, care vor avea de realizat mai multe sarcini în comparație cu cei ce studiază în universități în mod tradițional. Trebuie de asigurat un mentorat permanent atât din partea instituțiilor, cât și din partea companiilor, pentru a oferi o ghidare corespunzătoare fiecărei etape a procesului de studiu.

În urma consultării cu reprezentanții companiilor, s-a decis de a opta pentru următorul model de instruire: 60% din numărul total de ore de studiu vor fi petrecute la instituție, 40% la întreprindere. În așa mod, toate prelegerile vor avea loc la universitate, fiind predate de către profesori titulari și de către specialiști atrași din mediul de afaceri. Seminarele și lecțiile de laborator vor fi divizate. O parte din ele vor fi petrecute la universitate, iar cealaltă parte vor fi realizate în cadrul unităților economice, studenţii fiind remuneaţi financiar pe parcursul studiilor. 

Încadrarea studenților în mediul de afaceri va facilita dezvoltarea unui spectru larg de competențe importante pentru viitorii specialiști în acest domeniu. Astfel, vor fi create condiții prielnice pentru dezvoltarea competențelor profesionale specifice, inclusiv în vederea planificării, organizării, gestionării și evaluării activităților. 

Conlucrarea dintre ASEM și agenții economici se va efectua la toate etapele realizării învățământului superior dual. Astfel, entitatea economică va fi implicată în elaborarea planurilor de învățământ în corespundere cu necesitățile actuale și de perspectivă; în selectarea potențialilor studenți din primul an de studii și formarea competențelor profesionale în mediul real de muncă; în asigurarea salariului studenților, pe parcursul întregului proces de formare; să implice studenți pregătiți în dual în soluționarea unor probleme reale ale entității; să fie facilitată angajarea studenților absolvenți, care vor realiza instruirea practică în întreprinderea partener.

Departamentele „Management și Antreprenoriat”, și „Informatică Aplicată în Business”, care au fost alese pentru pilotarea învățământului dual, vor fi responsabile de asigurarea calității procesului educațional derulat în format dual.

Inițial, înmatricularea studenților se va efectua în mod similar pentru toți studenții, care vor fi informați la depunerea actelor, că ulterior o să existe posibilitatea de a alege modul de studiu: tradițional sau dual.

Beneficiile modelului de învăţământ dual pentru studenți:

– Învățare în condiții reale de muncă (acces la echipamente și utilaje, procese de lucru etc.);

– Predarea este efectuată atât de profesori academicieni, cât și de experți din industrie;

– Se identifică cu firma de formare și se integrează treptat în personal;

– Perspective excelente pe piața muncii datorită experienței de lucru valoroase;

– Studentul este remunerat pentru munca prestată pe parcursul procesului de învățământ;

– Studentul se adaptează din anii universitari la cultura organizațională și piața muncii.

Anume introducerea învățământului dual la un nivel superior de formare va permite de a combina eficient dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor adecvate fiecărui context prin colaborare cu mediul de afaceri, astfel oferind oportunități de valorificare a competențelor teoretice în sectorul real.


telegram