CIDP ANIMA// Campania de colectare de fonduri ”Cutia cu bijuterii””Tinerii implicați în dezvoltarea comunitară și abilitarea economică, se conturează în timp ca cetățeni responsabili și activi.” Cu acest motto echipa proiectului YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenoria startat vara 2022 și Campania de colectare de fonduri ”Cutia cu bijuterii”. Activitatea are drept scop crearea unui fond ”plus valoare” la Programul de granturi (vara-toamna 2022) din cadrul inițiativei,  pentru a susține tinerii NEET în dezvoltarea propriei afaceri în localitate. Proiectul YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenoriv-a susține 6 tineri NEET din regiuni. Toate sursele colectate din Campania ”Cutia cu bijuterii” vor fi oferite unui/ei tână/tinere care va demonstra creativitate și motivație deosebită la implementarea propriei afaceri. Alegerea distribuirii fondului ”plus valoare” le va reveni finaliștilor, astfel tinerii desinestătător vor decide care proiect din cele câștigătoare de program merită să fie susținut adăugător.

Campania de colectare de fonduri are la bază o serie de activități distractive dezvoltative pentru copii și tinerii din localitățile vizate de proiect. Coordonatorii locali cu susținerea echipei de proiect și al tinerilor voluntari din localități au informat și invitat comunitățile să ia parte la eveniment. În luna iunie au avut loc 3 activități de colectare de fonduri în satele Crișcăuți, Bocani și Bălășești. Campania a adunat în total cca 300 persoane, copii și adulți.

Agenda Campaniei de colectare de fonduri a inclus:

  1. Face painting;
  2. Activități distractive;
  3. Muzică și voie bună;
  4. Starturi vesele;
  5. Pop corn;
  6. Animare și fotografii cu 2 eroi din povești – Donald Duck și Minnie Mouse.

Proiectul vizează o serie de activități creative și dezvoltative care să implice grupurile de tineri NEET din localități și să ofere oportunități de angajare, formare profesională. În vara 2022, Anticafenelele din regiuni lansează înscrierea la cursul de formare Curs de abilitare în scriere de proiecte de afaceri pentru un grup de 15 tineri.  Programul include teorie și practică realizată de experți naționali în vederea dezvoltării competențelor de antreprenori, identificarea ideilor de antreprenoriat și scrierea proiectelor de afaceri. Cursurile vor fi organizate online/offline în sălile digitalizate al Anticafenelelor.

Ca urmare a activităților desfășurate, tinerii NEET din localitățile vizate vor putea aplica cu idei de afaceri, dintre care la final de curs 6 proiecte vor fi finanțate de programa menționat directorul executiv AO CIDP ANIMA Mihalcean Nonna.

______________

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează inițiativa ” YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenori” în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în R. Moldova” Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat/ă de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene

Colaj final Colectare fonduri