A fost lansată platforma online pentru organizațiile prietenoase tinerilor NEETthumbnail Promo info EduCare

 

La data de 1 iunie 2022 a fost lansată platforma online: www.educareon.wordpress.com. Aceasta a fost dezvoltată de echipa A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE în cadrul proiectului “Serviciul Inclusiv: EduCare pentru deprinderi de viață”, inițiativa în cadrul proiectului “Oportunităţi mai bune pentru tinerii şi tinerele care nu beneficiază de educaţie, formare şi locuri de muncă (Iniţiativa de Incluziune a Tinerilor şi Tinerelor NEET)” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei.

Platforma online a fost creată pentru a facilita accesul tinerilor NEET la serviciul inclusiv “EduCare pentru deprinderi de viață” și pentru a-i ajuta să se conecteze cu organizațiile prietenoase tinerilor NEET din localitate în scopul dezvoltării durabile a deprinderilor de viață sănătoasă și cetățenie activă. Acest fapt va contribui, ulterior, la prevenirea abandonului școlar, dezvoltarea deprinderilor de viață sănătoasă precum și sporirea interesului pentru angajarea în câmpul muncii în rândul tinerilor, în special din categoria NEET. 

Misiunea principală a serviciului inclusiv EduCare pentru deprinderi de viață se bazează pe transformarea tinerilor din „indiferenți” în persoane interesate de probleme legate de propria viață și stare de sănătate, educație și angajare, etc. precum și implicarea în rezolvarea lor. 

Toate organizațiile partenere ale proiectului menționat vor dispune de materiale instructiv-metodologice elaborate de specialiști în domeniu (Ghid, jocuri de societate, filmulețe video, etc.), posibilitatea de participare la cursurile de formare a mentorilor/formatorilor cu scopul de a se familiariza cu subiecte ce țin de dezvoltarea deprinderilor de viață sănătoasă la tineri precum și în contextul certificării în calitate de “organizație prietenoasă tinerilor NEET”.

 

“Considerăm că platforma EduCare pentru deprinderi de viață este necesară și indispensabilă în contextul prevenirii și combaterii fenomenului NEET la nivel național încât reprezintă un ecosistem care conectează pe cei care au nevoie de ajutor cu cei care au resursele necesare să ajute.” 

 

Olga Cernelev 

Președinte, A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE

 

_____________

 

Pentru detalii suplimentare:

Platforma organizațiilor prietenoase tinerilor NEET: www.educareon.wordpress.com

Pagina web: www.prinsanatate.wordpress.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/principiisanatoase

E-mail: prinsan@hotmail.com

 ______________

 

Acest material este realizat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

 


telegram