Rezultatele Conferinței naționale dedicată sistemului de probațiune din Republica Moldova, 02 iunie 2022Ieri, 02 iunie 2022, Asociația pentru Justiție Penală Participativă, în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune, au organizat cea de-a treia ediție a Conferinței naționale: „Probațiunea în Republica Moldova: evoluție, realități, perspective”.

În cadrul evenimentului au fost diseminate informații relevante privind intervențiile actuale în domeniul probațiunii, bunele practici aplicate în sistem, precum și un șir de aspecte ce țin de asigurarea executării pedepselor neprivative de libertate; asistența și consilierea acordate subiecților probațiunii; importanța acțiunilor de probațiune juvenilă realizate de consilierii de probațiune; monitorizarea electronică; resocializarea subiecților probațiunii prin prisma probațiunii penitenciare și probațiunii postpenitenciare, dar și interacțiunea sistemului de probațiune cu alți parteneri guvernamentali și neguvernamentali. 

De asemenea, evenimentul și-a propus să stimuleze dialogul dintre toți actorii justiției penale – procurori, judecători, avocați, consilieri de probațiune, implicând reprezentanți ai mediului academic, dar și experți din România, în vederea îmbunătățirii parteneriatelor și aplicării alternativelor la detenție.

La începutul conferinței, Augustina Bolocan-Holban, președinta AJPP, a menționat că: „formatul conferinței permite să abordăm, în ansamblu, toate sectoarele probațiunii, inclusiv provocările, reușitele, oportunitățile. Totodată, ne face plăcere să constatăm că, în Republica Moldova, probațiunea se dezvoltă urmând cursul politicii penale naționale, atât la nivel de legislație, cât și sub aspectul  practicii naționale”.

Prezentă la eveniment, secretara de stat a Ministerului Justiției, Nadejda Burciu, a vorbit despre rezultatele înregistrate de serviciul de probațiune, subliniind faptul că birourile de probațiune au reușit să mențină, de-a lungul anilor, o rată scăzută a recidivei. Cu toate acestea, încă sunt multe aspecte la care trebuie de acordat atenție, iar una dintre prioritățile cheie, la moment, pentru sistemul de probațiune ar fi sporirea calității serviciilor prestate beneficiarilor. Reprezentanta Ministerului Justiției a mai sugerat promovarea sistemului prin istorii de succes, istorii de viață ale unor condamnați, viața cărora a fost schimbată urmare a intervențiilor probațiunii”.

Andrei Iavorschi, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, a prezentat mulțumiri partenerilor pentru eforturile depuse la consolidarea și promovarea sistemului de probațiune în Republica Moldova. „E de remarcat faptul că, pe parcursul anilor precedenți, au fost atinse  multe reușite ale sistemului de probațiune, iar una dintre acestea fiind promovarea și aplicarea programelor probaționale, instrumente care asigură resocializarea și reintegrarea în societate a beneficiarilor. Altfel spus, asigurarea unei justiții restaurative este elementul cheie spre care tinde sistemul de probațiune din Republica Moldova, a menționat Dl Iavorschi.

Formatul discuțiilor a permis și, de această dată, realizarea unui dialog multisectorial și multidimensional, iar, la final, participanții au venit cu unele recomandări în vederea îmbunătățirii sistemul național de probațiune.

Constatări:

  1. Evoluția instituției probațiunii în Republica Moldova este în concordanță cu direcția politicii penale naționale;
  2. Existența unei rate mici de recidivă menținută în sistemul național de probațiune denotă eficiența activităților desfășurate de consilierii de probațiune;
  3. Activitatea consilierilor de probațiune cu profil psihosocial contribuie la o bună derulare a programelor probaționale;
  4. Pilotarea și implementarea cu succes a monitorizării electronice demonstrează diminuarea substanțială a ratei de recidivă, în particular, cu referire la monitorizarea agresorilor familiali;
  5. Introducerea unei noi categorii de liberare de pedeapsă penală, condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare (art. 90/1 CPRM), reprezintă o evoluție a legii penale și practicii naționale, oferind posibilitate condamnatului de a realiza diferența între resocializarea pe perioada detenției și procesul de resocializare în supravegherea probațiunii.

Recomandări:

  1. Dezvoltarea și diversificarea instrumentelor de evaluare a impactului programelor probaționale asupra beneficiarilor în cadrul sistemului național de probațiune;
  2. Debirocratizarea activității în sistemul de probațiune în scopul eficientizării acțiunilor realizate și sporirii calității acestora;
  3. Reflectarea și promovarea istoriilor de succes privind traseul beneficiarilor în probațiune în vederea transmiterii unui mesaj clar publicului larg;
  4. Evitarea atitudinilor punitive exprimate în cadrul unui referat presentințial de către consilierul de probațiune;
  5. Asigurarea unei cooperări eficiente între sistemul de probațiune și sistemul administrației penitenciare în vederea realizării scopului comun de resocializare a făptuitorului.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea programelor probaționale, la nivel național, în calitate de alternative la detenție”, implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) în parteneriat cu lnspectoratul Național de Probațiune (INP), cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.