Principii Sănătoase anunță demararea proiectului - EduCare pentru deprinderi de viață1

A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE anunță demararea proiectului “Serviciul Inclusiv: EduCare pentru deprinderi de viață”, inițiativa în cadrul proiectului “Oportunităţi mai bune pentru tinerii şi tinerele care nu beneficiază de educaţie, formare şi locuri de muncă (Iniţiativa de Incluziune a Tinerilor şi Tinerelor NEET)” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

Proiectul EduCare este conceput pentru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă tinerii NEET din Republica Moldova: 

  • implementarea deficitară a serviciilor inclusive de formare a deprinderilor de viață sănătoasă;
  • insuficienta pregătire în domeniu a formatorilor implicați în activitățile adresate adolescenților și tinerilor NEET;
  • insuficiența cunoștințelor și gradul redus de conștientizare a impactului fizic, psihic, social și economic al factorilor de risc și bolilor generate de aceștia asupra tinerilor, familiilor acestora precum și întregii comunități.

Proiectul se va desfășura pe parcursul a 10 luni la nivel național și va contribui la sporirea potențialului și a gradului de formare a deprinderilor de viață sănătoasă a tinerilor din Republica Moldova, inclusiv din Găgăuzia și regiunile din stânga râului Nistru în contextul implementării unui serviciu inclusiv inovator în cadrul organizaților de tineret în colaborare cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.

Beneficiile acestui proiect naţional sunt cu atât mai mari, cu cât participanţii la proiect vor avea şanse sporite să fie integrați pe piața educației și a muncii, ca urmare a asigurării capacităților și a oportunităților în formarea deprinderilor de viață sănătoasă precum și dezvoltării competențelor specifice angajării.

Obiectivele propuse și asumate de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE se bazează pe următoarele:

(1) consolidarea capacităților a 20 de organizații de tineret în asigurarea serviciului inclusiv interactiv de formare a deprinderilor de viață sănătoasă în rândul tinerilor și

(2) asigurarea capacității și a oportunităților în formarea deprinderilor de viață sănătoasă la tineri pentru integrarea lor pe piața educației și a muncii și dezvoltarea competențelor specifice angajării.

Serviciul inovator EduCare va contribui la completarea acțiunilor de promovare a educației și muncii în rândul tinerilor NEET din Republica Moldova.

Pentru detalii suplimentare:

www.prinsanatate.wordpress.com

https://www.facebook.com/principiisanatoase

prinsan@hotmail.com

 ______________

Acest material este realizat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

 


telegram