CIDP ANIMA// Profilul tânărului NEET în Sîngerei, Dondușeni și Făleșticivic.md studiu cartografiere

În octombrie 2021 echipa CIDP Anima a lansat pentru tinerii din 3 regiuni din nord inițiativa ”YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenori”. Proiectul are drept scop dezvoltarea a trei spații de abilitare economică, socializare și dezvoltare personală în satele din nordul țării.

În lunile octombrie - noiembrie 2021, CIDP ANIMA a organizat  studiul profilului NEET în regiunile Crișcăuți, Bocani, Bălășești și 4 sate din regiunea acestora. Cercetare a fost realizată în trei regiuni implicând 15 comunități, fiind identificați în total 336 tineri NEET. Statistica obținută a fost colectată cu ajutorul instituțiilor care au tangențe cu grupul cercetat de tineri, în același timp admitem că  rezultatele obținute nu reflectă în totalitate situația existentă în comunitate. Datele obținute au dus la evidențierea unor particularități a grupurilor NEET din comunitățile implicate:

 • Creșterea numărului grupului NEET este generată primordial de fenomenul abandonului școlar;
 • Abandonul școlar la etapa gimnazială a unui număr mare de tineri, care constituie 80% din totalul tinerilor identificați, și abandonul instituțiilor de formare profesională denotă existența unor lacune în sistemul de învățământ și discrepanța dintre cererea și oferta existentă pe piața muncii;
 • Ponderea femeilor din categoria NEET în toate trei regiuni este mai mare decât cea a bărbaților, în total constituind 60%, fenomen care ar putea fi cauzat de faptul că femeile sunt cele care își asumă responsabilitățile pentru îngrijirea copiilor pe lângă grijile casnice, astfel femeile sunt cele care au posibilități și mai mici de a se integra în câmpul muncii;
 • Tinerii NEET prezintă cea mai mare rată la categoria 25-29 ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați, date ce ne reflectă că abandonul școlar și lipsa unei formări profesionale împiedică stabilirea pe piața muncii și reintegrarea socio-profesională;
 • Nivelul scăzut de școlarizare provoacă dificultăți în integrarea și reintegrarea socială și profesională a tinerilor, fiind presați de contextul dat și existența problemelor adiționale ar putea duce la dezvoltarea unor comportamente deviante sau adictive, în consecință să afecteze și starea de sănătate a populației;
 • Insuficiența sau chiar lipsa locurilor de muncă în comunitățile rurale îi determină pe tineri să abandoneze sistemul de învățământ și să caute căi de întreținere sau să emigreze;
 • Stabilirea statutului de tânăr NEET pentru o perioadă mai îndelungată de timp ar putea dezvolta inactivismul, izolarea, neîncrederea în capacitățile și forțele proprii, imagine de sine scăzută, depresii, probleme de sănătate fizică și psihică, comportamente adictive, delicvente sau infracționale;
 • Familia reprezintă mediul principal pentru copil, mediul din care copilul învață și interiorizează comportamente și felul de a fi, astfel copiii aflați la întreținere la fel au potențialul de a deveni parte a grupului NEET;

Rezultatele obținute în urma cercetării profilului NEET ne demonstrază că fenomenul dat generează și un șir de alte probleme care se reflectă asupra tuturor categoriilor de populație atăt în comunitătile în care cresc și se dezvoltă cât și la nivelul întregii țări.  

Reieșind din concluziile prezentate de expertă, venim cu un set de recomandări, de care vom ține cont în cadrul proiectului și programelor de abilitare profesională și economică a tinerilor NEET.

 • Divizarea categoriei tinerilor NEET în subcategorii conform particularităților specifice: tineri neșcolarizați, tineri necalificați, tineri părinți în vederea creării unor servicii eficiente bazate pe necesitățile fiecărei subgrupe;
 • Elaborarea politicilor cu accent la nivel local de diminuare a acestui fenomen, ținând cont de particularitățile și necesitățile specifice fiecărui grup;
 • Încadrarea în activitatea de învățământ a unor metode inovative și incluzive pentru tineri;
 • Promovarea învățământului dual;
 • Desfășurarea activităților de orientare profesională din timpul studiilor liceale;
 • Colaborarea dintre instituțiile de învățământ și instituțiile prestatoare de servicii pentru tineret;
 • Ghidarea tinerilor și oferirea de asistență în procesul de stabilire pe piața muncii;

Pentru a face cunoștință cu studiul în integritate, accesați http://anima.md/

_____________________

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează inițiativa ” YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenori”. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”. 


telegram