Forumul Raional al Tinerilor Antreprenori din Ialoveni, ediția a II-afestival tineri antreprenori 2021În scopul dezvoltării oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a celor cu șanse reduse, la 18 decembrie 2021, administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Forumul Raional al Tinerilor Antreprenori, Ediția a II-a, în incinta Centrului de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere – training, expoziţii şi simpozioane, loc pitoresc în pădurea Ruseştii Noi.

În cadrul evenimentului a avut loc prezentarea rezultatelor celor 4 planuri de afaceri finanțate în cadrul Rundei a II-a de granturi pentru tinerii antreprenori, desfășurată în perioada 2020-2021, precum și semnarea acordurilor de colaborare şi înmânarea oficială a certificatelor de grant celor 3 echipe finaliste ale Concursului planurilor de afaceri, Ediția a III-a, desfășurat în perioada 22 octombrie – 15 noiembrie 2021.

Runda a III-a de granturi pentru tinerii antreprenori se desfășoară conform prevederilor Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Raional Ialoveni şi Asociaţia Obştească ,,Eco-Răzeni” privind implementarea Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni” în perioada 2021 - 2022, aprobat prin Decizia Consiliului raional Ialoveni nr. 1/3 din 05 februarie 2021.

La forumul tinerilor antreprenori ne-au onorat cu prezenţa şi cu frumoase mesaje de susţinere partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret.

Distinsa doamnă Galina TONU, vicepreşedintele raionului Ialoveni, a subliniat că, contribuția financiară a Consiliului raional Ialoveni pentru susținerea implementării celor 4 planuri de afaceri în cadrul Rundei a II-a de granturi în anul 2020, constituie 100 000 lei. De asemenea, doamna vicepreședinte a anunțat că, Consiliul raional Ialoveni susține, în anul 2021, cu suma de 100 000 lei implementarea celor 3 planuri de afaceri desemnate finaliste ale Concursului planurilor de afaceri pentru tineri, Ediția a III-a, pentru a putea fi realizate în perioada decembrie 2021 – septembrie 2022.

Distinsa doamnă profesor Adelina GHEȚIU, consilier raional, membru al Comisiei de specialitate (educație, cultură, tineret) a Consiliului raional Ialoveni, a remarcat faptul că, susține ideea de consolidare a eforturilor autorităților administrației publice locale de nivelul I și II pentru a oferi cât mai multe oportunități tinerilor, deoarece granturile pentru tinerii antreprenori le stimulează creativitatea și inovația, dar și le oferă experiențe inedite, deoarece talentul și pasiunea tinerilor devine o viabilă idee de afaceri.

Domnul Ștefan BIVOL, consilier raional în Consiliul raional Ialoveni, președintele Asociației patronatelor din raionul Ialoveni, a evidențiat faptul că, susține ideea desfășurării rundelor de granturi pentru tinerii antreprenori, deoarece antreprenoriatul aduce beneficii comunității: contribuie la crearea locurilor de muncă, oferă o gamă de produse și servicii, și îmbunătățește condițiile de trai ale oamenilor.

Domnul Sergiu GURĂU, director executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni” a exprimat mesajul de felicitare al Fundației Est-Europene din Moldova și a făcut o sinteză despre principalele activități ale programului “Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, implementat din anul 2018 de A. O. ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova. Prin acest program, tinerii, inclusiv din categorii defavorizate, rezidenți ai raionului Ialoveni, sunt abilitați și accesează mai multe oportunități sustenabile de participare economică la nivel local. Programul oferă susținere financiară echipelor de tineri pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor ce contribuie la dezvoltarea durabilă și la soluționarea unei probleme din comunitate. Totodată, anual, este organizat concursul planurilor de afaceri. Astfel, în anul 2019 a fost desfășurată prima rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, cu finanțarea a 7 afaceri inițiate de către 7 tineri din 6 localități. În anul 2020 a fost desfășurată a II-a rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, cu finanțarea a 4 afaceri inițiate de către 4 echipe de tineri înzestrați cu spirit de întreprinzător din 4 localități. În anul 2021 a fost desfășurată a III-a ediție a concursului planurilor de afaceri ale tinerilor. Au participat la concurs și au fost finanțate cu suma de 100 000 lei, 3 planuri de afaceri ale tinerilor din 3 localități rurale: Răzeni, Horești și Cigîrleni.

Partenerii programului, au analizat rezultatele planurilor de afaceri finanțate în cadrul Rundei a II-a de granturi pentru tinerii antreprenori din anul 2020 și au decernat trofeul excelenței în afaceri beneficiarilor celei de-a II-a runde, care s-au remarcat prin pasiunea, vocația, motivația și perseverența de a fi orientați spre dezvoltarea afacerii, răpunzând adecvat la întrebările participanților la eveniment.

1. Echipa: Nicolae Dogot și Denis Avram din s. Horești, au prezentat rezultatele planului de afaceri ,,Energia naturii”, domeniul de activitate: cultivarea și comercializarea pomușoarelor;

2. Echipa: Mariana Șeremet și Maxim Visileac din s. Cigîrleni, au prezentat rezultatele planului de afaceri ,,Fructalint”, domeniul de activitate: deshidratarea și ambalarea fructelor și a legumelor;

3. Echipa: Tatiana Seul și Ala Grosu din or. Ialoveni, au prezentat rezultatele planului de afaceri ,,Soul Market”, domeniul de activitate: magazin de produse și articole de decor personalizat;

4. Echipa: Mellissa Dulgheru, Cristina Voloc și Daniel Ursachi din c. Ruseștii Noi au prezentat rezultatele planului de afaceri ,,Power Fitness”, domeniul de activitate: sală de sport și de fitness.

Deoarece au beneficiat de suportul necesar în cadrul primei runde de granturi pentru tinerii antreprenori din anul 2019, echipa: Nicolae Vutcariov și Ioana Enachi din s. Nimoreni, au venit la forum și au prezentat rezultatele planului de afaceri “Univers Cleo” SRL, domeniul de activitate: salon de frumusețe și frizerie, pentru a stimula entuziasmul și perseverența tinerilor înzestrați cu spiritul de echipă și de întreprinzător.

În continuare, partenerii programului au analizat cele 3 planuri de afaceri prezentate de echipele desemnate finaliste ale Concursului planurilor de afaceri pentru tineri, Ediția a III-a, ce s-a desfășurat în perioada 22 octombrie – 15 noiembrie 2021. Partenerii programului au decernat trofeul excelenței în afaceri și certificatele de grant care confirmă că, aceste 3 planuri de afaceri beneficiază de suport financiar pentru a fi realizate de cele 3 echipe de tineri antreprenori din 3 localități ale raionului, în perioada decembrie 2021 – septembrie 2022, în cadrul Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni.

1. Echipa: Nicolae Dogot (18 ani) și Vitalie Braga (18 ani) din s. Horești, a prezentat planul de afaceri ,,Energia naturii”, domeniul de activitate: producere de masă lemnoasă, suma aprobată – 20 000 lei, pentru categoriile de cheltuieli: motoburghiu și puieți de salcâm;

2. Echipa: Maxim Visileac (35 ani) și Victor Corăbieru (25 ani) din s. Cigîrleni, a prezentat planul de afaceri ,,Atelier solar”, domeniul de activitate: atelier de producere a obiectelor mici din lemn, suma aprobată – 35 000 lei, pentru categoriile de cheltuieli: echipament de prelucrare a lemnului;

3. Echipa: Dumitru Braga (33 ani) și Irina Nepotu (32 ani) din c. Răzeni, a prezentat planul de afaceri ,,Brutăria și cantina socială din Răzeni”, domeniul de activitate: brutărie și cantină de ajutor social, suma aprobată – 45 000 lei, pentru categoriile de cheltuieli: echipament pentru sistemul de canalizare și iluminare a clădirii brutăriei și a cantinei sociale.

Având scopul de a spori participarea economică a tineretului, Forumul Raional al Tinerilor Antreprenori, Ediția a II-a, s-a desfășurat în cadrul Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și Fundaţia Est-Europeană din Moldova, fapt pentru care le suntem profund recunoscători.

Ne bucură tinerii activi și energici care se implică și își manifestă sentimentul de a contribui la bunăstarea oamenilor și la dezvoltarea comunității !

Pentru conformitate, Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni