Festivalul Raional al Tinerilor Activi din Ialoveni, ediţia a XII-afestival tineri activi 2021În scopul celebrării rezultatelor performante ale proiectelor şi bunelor practici implementate de consiliile locale ale tinerilor și grupurile de inițiativă civică în cadrul Rundei a XXIII – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, în perioada septembrie – decembrie 2021, precum şi în scopul promovării structurilor de reprezentare și de participare ale tinerilor și a organizațiilor de tineret, care realizează proiecte de dezvoltare comunitară, activităţi de educație nonformală, de voluntariat şi servicii pentru tineret, în contextul marcării sărbătorilor: ,,5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntariatului” și ,,10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”, la 11 decembrie 2021, administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XII-a, în incinta Centrului de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere – training, expoziţii şi simpozioane, loc pitoresc în pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin participarea activă a circa 70 de tineri ingenioși (fete și băieți), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, care  s-au implicat activ în implementarea celor 23 de proiecte din 15 localități, în cadrul Rundei a XXIII – a de granturi mici, îndrumați de mentorii lor adulți și autoritățile administrației publice locale, împreună cu structurile și organizațiile care prestează servicii de educație non-formală pentru tineri.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa lor şi cu frumoase mesaje de susţinere şi de încurajare, partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret.

Domnul Mihail SILISTRARU, preşedintele raionului Ialoveni, a subliniat că, pe parcursul celor 11 ani de activitate ai Programului raional: ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, instituit în anul 2010, administrația raionului Ialoveni a asigurat contribuția financiară și suportul logistic necesar pentru desfășurarea celor 23 de runde de granturi mici pentru tineri, și realizarea celor peste 400 de proiecte ale tinerilor din 25 de localități ale raionului. De asemenea, domnul președinte a anunțat că Consiliul Raional Ialoveni a susținut cu suma de 132 000 lei implementarea proiectelor din cadrul Runda a XXIII-a de granturi mici pentru tineri.

Distinsa doamnă profesor Galina TONU, vicepreședintele raionului Ialoveni a evidențiat că este impresionată de meritele deosebite și implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor și în implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară. De asemenea, a îndemnat tinerii ca la următoarea rundă de granturi ce va fi lansată în luna februarie 2022, să depună proiecte privind organizarea alegerilor pentru reconstituirea consiliilor locale de tineret în localitățile raionului.

Distinsa doamnă profesor Eugenia BORDEIANU, consilier raional, președinte al Comisiei de specialitate (educație, cultură, tineret) a Consiliului raional Ialoveni a menționat că la ședința Consiliului raional Ialoveni din 11 noiembrie 2021 a fost aprobat Programul de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026. Este un document de politici ce oferă tinerilor diverse oportunități de participare la viața publică.

Domnul Sergiu GURĂU, director executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni” a exprimat mesajul de felicitare al Fundației Est-Europene din Moldova, care a co-finanțat proiectele realizate în această rundă cu suma de 70 000 lei. Totodată, a făcut o sinteză despre principalele activități desfășurate în cadrul Rundei a XXIII-a de granturi mici pentru tineri, sugerându-le să acceseze instrumentele: podcast-ul raional ,,RadiO2 Tineret Ialoveni” și Platforma online a tinerilor activi: ,,Eu sunt Ialoveni”.

Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XII-a, a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 5 ateliere de lucru. Menționăm că, au fost prezentate rezultatele performante ale echipelor de voluntari, ale grupurilor de iniţiativă civică ale tinerilor, ale consiliilor locale de tineret și ale organizațiilor de tineret care au realizat activităţi, proiecte, programe şi servicii pentru tineretul din localităţile raionului Ialoveni, atât în cadrul Rundei a XXIII – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, cât și pe parcursul anului 2021.

Astfel, participanții au demonstrat prezentări MS PowerPoint însoțite de imagini foto/video și informații despre acţiunile fiecărui proiect: rezultatele şi impactul activităţilor, numărul de beneficiari şi categoriile acestora, bugetul proiectului şi alte resurse atrase, partenerii proiectului şi rolul acestora în proiect, implicarea tinerilor, lecţiile învăţate, problemele întâmpinate şi soluţiile identificate, precum și continuitatea activităţilor proiectului. Prezentările au întrunit criteriile de apreciere: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate şi eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori sociali.

La lucrările atelierului I  Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor, coordonat de doamna Eugenia BORDEIANU, consilier raional în Consiliul Raional Ialoveni, au participat:

1. Grupul de elevi din L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Diana Plugaru, mentori – Mariana Moșneaga și Valentina Plugaru, proiectul nr. 554 ,,Uniți prin diversitate !”;

2. Grupul de inițiativă civică ,,Scânteia” din c. Răzeni, lider – Mihaela Groian, mentor – Mariana Gureu, proiectul nr. 568 ,,Pasiune de moment, profesie de viitor”;

3. Grupul de inițiativă civică ,,Youth Klinic Avante” Ialoveni, lider – Alexandrina Balanuța, mentor – Lilia Dunai, proiectul nr. 569 ,,Confruntarea bullying-ului și cyberbullying-ului – drepturi, respect și egalitate în rândul tinerilor !”;

4. Consiliul local de tineret Molești, lider – Lena Cujba, mentor – Victoria Curocichin, proiectul nr. 573 ,,CLT Molești – cu și despre voluntari !”;

5. Grupul de inițiativă ,,Tineri pentru eternitate”, din s. Bardar, lideri – Mariana Disculțu și Gabriela Tonu, mentori – Cristina Roșior și Valeria Oboroceanu, proiectul nr. 576 ,,Acum pentru posteritate”;

6. Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, director executiv, domnul Sergiu Gurău, a prezentat activităţile, proiectele, programele şi serviciile desfășurate pentru tineretul din localităţile raionului Ialoveni, pe parcursul anului 2021.

În cadrul atelierului II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice, coordonat de doamna Galina TONU, vicepreședintele raionului Ialoveni, au participat:

1. Consiliul local de tineret Țipala, lider – Iuliana Ciobanu, mentor – Maria Ghețiu, proiectul nr. 558 ,,Verde bicicliștilor !”;

2. Consiliul local de tineret Ruseștii Noi, lider – Doina Țapeș, proiectul nr. 563 ,,Decât să arunci pe jos, reciclează sănătos !”;

3. Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii din Pojăreni”, lider – Doina Postica, mentor – Ludmila Eșanu, proiectul nr. 564 ,,Crearea unui spațiu verde pentru tineri !”;

4. Grupul de inițiativă ,,Noi suntem schimbarea” din s. Puhoi, lider – Arina Catarău, mentori – Tatiana Soltan și Veronica Șarpe, proiectul nr. 575 ,,Natura – exemplu pentru cei mici !”;

5. Grupul de inițiativă ,,Clubul tinerilor intelectuali” din s. Sociteni, lider – Ana-Maria Vutcariov, mentor – Alexandra Moldovanu, proiectul nr. 572 ,,Eu, tu și educația !”;

6. Asociația Obștească ,,Alternativa”, Costești, președinte – doamna Maria Bivol, a prezentat activităţile, proiectele, programele şi serviciile desfășurate pentru tineretul din localităţile raionului Ialoveni, pe parcursul anului 2021.

La lucrările atelierului III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber, coordonat de doamna Diana JOSU-BRANIȘTE, Șef, Secția Cultură Ialoveni, au participat:

1. Grupul de inițiativă civică ,,Pro Cultura” din s. Ulmu, lider – Alina Jumir, mentor – Victoria Guțu, proiectul nr. 555 ,,Dor de Eminescu, ediția a II-a”;

2. Consiliul local de tineret Ialoveni, lider – Iana Cazanir, mentor – Victoria Ceban, proiectul nr. 556 ,,Acțiuni și zâmbete !”;

3. Grupul de inițiativă ,,Clubul tinerilor cititori urbani” din or. Ialoveni, lider – Alexandra Gîndea, mentor – Snejana Crucerescu, proiectul nr. 562 ,,Prin Lectură spre Cultură !”;

4. Grupul de inițiativă civică ,,Activiștii” din s. Hansca, lider – Marina Țăruș, mentor – Maria Levinte, proiectul nr. 571 ,,Sport for life !”;

5. Consiliul elevilor din L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, lider – Cristina Plotnicov, mentor – Nadejda Malai, proiectul nr. 565 ,,Împreună facem Școala altfel !”;

6. Echipa de tineri voluntari membri ai Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, reprezentant – Dorina Chilici, a prezentat activităţile, proiectele, programele şi serviciile desfășurate pentru tineretul din localităţile raionului Ialoveni, pe parcursul anului 2021.

În cadrul atelierului IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active, coordonat de domnișoara Maria LEVINTE, consilier raional în Consiliul raional Ialoveni, au participat:

1. Consiliul local de tineret Ialoveni, lider – Alina Corcodel, mentor – Victoria Ceban, proiectul nr. 557 ,,În unire stă puterea !”;

2. Grupul de inițiativă civică ,,Frumosul e în noi !” din or. Ialoveni, lider – Victoria Ceban, mentor – Tamara Vîrlan, proiectul nr. 559 ,,Scuarul Enigma”;

3. Consiliul local de tineret Țipala, lider – Evelina Plămădeală, mentor – Silviu Bivol, proiectul nr. 560 ,,Youth space”;

4. Grupul de inițiativă civică ,,Visătorii” din c. Gangura, lider – Igor Dărănuță, mentor – Lilia Șchiopu, proiectul nr. 566 ,,Copilărie dulce păpădie !”;

5. Consiliul local de tineret Văsieni, lider – Ecaterina Grigoraș, proiectul nr. 570 ,,Împreună spre succes !”;

6. Întreprinderea Socială pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități ,,Floare de cireș”, Răzeni, director – domnul Dumitru Braga, a prezentat activităţile, proiectele, programele şi serviciile desfășurate pentru tinerii cu alte abilități din localităţile raionului Ialoveni, pe parcursul anului 2021.

La lucrările atelierului V Dezvoltarea instrumentelor de informare şi de instruire pentru tineri, coordonat de domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, au participat:

1. Consiliul elevilor din L. T. ,,Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Vitalina Popov, mentor – Oxana Limbas, proiectul nr. 553 ,,Uniți pentru a schimba lumea spre bine !”;

2. Grupul de inițiativă civică ,,Pro Viitor” din c. Răzeni, lider – Svetlana Garaba, mentor – Nadejda Beregoi, proiectul nr. 561 ,,Școala de sănătate 5D”;

3. Consiliul local de tineret Zîmbreni, lider – Vitalia Țurcan, mentor – Alexandra Pînzaru, proiectul nr. 574 ,,Fitness ZUNEA !”;

4. Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni, șef – doamna Lilia Dunai, coordonator de voluntari – Olga Cerchez, a prezentat activităţile, proiectele, programele şi serviciile desfășurate pentru tinerii din localităţile raionului Ialoveni, pe parcursul anului 2021.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială a desemnat laureaţii Festivalului Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XII-a, iar administraţia raionului Ialoveni le-a decernat diplome, trofee și premii.

Grupul de elevi din L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Diana Plugaru, mentori – Mariana Moșneaga și Valentina Plugaru, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Scânteia” din c. Răzeni, lider – Mihaela Groian, mentor – Mariana Gureu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Youth Klinic Avante” Ialoveni, lider – Alexandrina Balanuța, mentor – Lilia Dunai, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Consiliul local de tineret Molești, lider – Lena Cujba, mentor – Victoria Curocichin, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Consiliul local de tineret al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă ,,Tineri pentru eternitate”, din s. Bardar, lideri – Mariana Disculțu și Gabriela Tonu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, director executiv, domnul Sergiu Gurău, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,ONG – ul anului 2021” și premiul în valoare de 1000 lei.

Consiliul local de tineret Țipala, lider – Iuliana Ciobanu, mentor – Maria Ghețiu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice” și premiul în valoare de 700 lei;

Consiliul local de tineret Ruseștii Noi, lider – Doina Țapeș, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii din Pojăreni”, lider – Doina Postica, mentor – Ludmila Eșanu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă ,,Noi suntem schimbarea” din s. Puhoi, lider – Arina Catarău, mentori – Tatiana Soltan și Veronica Șarpe, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de iniţiativă al anului 2021”, și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă ,,Clubul tinerilor intelectuali” din s. Sociteni, lider – Ana-Maria Vutcariov, mentor – Alexandra Moldovanu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Asociația Obștească ,,Alternativa”, Costești, președinte – doamna Maria Bivol, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,ONG – ul anului 2021” și premiul în valoare de 1000 lei.

Grupul de inițiativă civică ,,Pro Cultura” din s. Ulmu, lider – Alina Jumir, mentor – Victoria Guțu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Consiliul local de tineret Ialoveni, lider – Iana Cazanir, mentor – Victoria Ceban, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Consiliul local de tineret al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă ,,Clubul tinerilor cititori urbani” din or. Ialoveni, lider – Alexandra Gîndea, mentor – Snejana Crucerescu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Activiștii” din s. Hansca, lider – Marina Țăruș, mentor – Maria Levinte, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de iniţiativă al anului 2021”, și premiul în valoare de 700 lei;

Consiliul elevilor din L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, lider – Cristina Plotnicov, mentor – Nadejda Malai, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Tânărul voluntar al anului 2021”, și premiul în valoare de 700 lei;

Echipa de tineri voluntari membri ai Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, reprezentant – Dorina Chilici, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2021” și premiul în valoare de 1000 lei.

Consiliul local de tineret Ialoveni, lider – Alina Corcodel, mentor – Victoria Ceban, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Tânărul voluntar al anului 2021”, și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Frumosul e în noi !” din or. Ialoveni, lider – Victoria Ceban, mentor – Tamara Vîrlan, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Consiliul local de tineret Țipala, lider – Evelina Plămădeală, mentor – Silviu Bivol, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Consiliul local de tineret al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Visătorii” din c. Gangura, lider – Igor Dărănuță, mentor – Lilia Șchiopu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului IV ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active” și premiul în valoare de 700 lei;

Consiliul local de tineret Văsieni, lider – Ecaterina Grigoraș, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Întreprinderea Socială pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități ,,Floare de cireș”, Răzeni, director – domnul Dumitru Braga, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai consecvent partener al anului 2021” și premiul în valoare de 1000 lei.

Consiliul elevilor din L. T. ,,Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Vitalina Popov, mentor – Oxana Limbas, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Pro Viitor” din c. Răzeni, lider – Svetlana Garaba, mentor – Nadejda Beregoi, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2021” și premiul în valoare de 700 lei;

Consiliul local de tineret Zîmbreni, lider – Vitalia Țurcan, mentor – Alexandra Pînzaru, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului V ,,Dezvoltarea instrumentelor de informare şi de instruire pentru tineri” și premiul în valoare de 700 lei;

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni, șef – doamna Lilia Dunai, coordonator de voluntari – Olga Cerchez, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai consecvent partener al anului 2021” și premiul în valoare de 1000 lei.

Grație administrației raionului Ialoveni, Fundaţiei Est-Europene din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, toți participanții au beneficiat de certificate de competențe, diplome de laureat, trofee, premii, servicii de transport, pauză de cafea și de prânz, spaţiu prietenos pentru ateliere, fapt pentru care le suntem profund recunoscători.

Deoarece, tradiția de a desfășura runde de granturi pentru tineri generează o performanță uimitoare în dezvoltarea politicilor de tineret, le dorim succese remarcabile tuturor tinerilor activi și cutezători!

Pentru conformitate, Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni