Proiectul postdoctoral „Eficientizarea managementului asistenței medicale personalizate în baza studiului comportamental al pacienților”, desfășurat în ASEM

116342695 725541991595232 3254037078063465449 n
Proiectul postdoctoral „Eficientizarea managementului asistenței medicale personalizate în baza studiului comportamental al pacienților”, desfășurat în Academia de Studii Economice din Moldova, are drept scop evaluarea și optimizarea managementului asistenței medicale personalizate oferite pacienților din Republica Moldova în baza studiului științific comportamental în vederea dezvoltării unui cadru teoretic și elaborarea măsurilor de îmbunătățire a acestuia.

Pentru realizarea Scopului, au fost propuse următoarele Obiective:

1. Abordări teoretico-metodologice ale medicinei personalizate în contextul medicinei moderne;

2. Analiza tendințelor contemporane în aplicarea asistenței medicale personalizate pacienților;

3. Elaborarea modelului de personalitate a pacientului în baza studiului comportamental al acestuia;

4. Evaluarea asistenței medicale personalizate oferite prin studiul comportamental al pacienților la nivelul asistenței medicale prespitalicești;

5. Evaluarea mecanismelor de aplicarea a asistenței medicale personalizată oferite pacienților la nivelul asistenței medicale spitalicești;

6. Argumentarea științifică a metodologiilor de eficientizare a managementului asistenței medicale personalizate;

Astfel, pentru prima dată în Republica Moldova se desfășoară un studiu ştiinţific complex privind Evaluarea și optimizarea managementului asistenței medicale personalizate oferite pacienților din Republica Moldova în baza studiului științific comportamental. Acest studiu va contribui prin elaborarea unui ghid practic privind aplicarea asistenței medicale personalizate pacienților având ca efect creșterea satisfacției acestora.

Pentru anul 2021, activitățile din cadrul Proiectului au fost împărțite în câteva etape, care au determinat obținerea următoarele rezultate:

Etapa I: Elaborarea modelului de personalitate a pacientului în baza studiului comportamental al acestuia:

– Elaborarea cadrului conceptual al noului model de personalitate al pacientului

– Metodologia funcționării modelului comportamental al pacientului în baza unei scheme conceptuale complexe de cercetare;

– Structura stilizată a modelului de personalitate a pacientului în baza studiului comportamental al acestuia;

– Conceptul modelului comportamental de personalitate a pacientului la nivelul sistemelor medicale internaționale în baza sistemului de sănătate din Republica Moldova;

– Modelul cuantificării impactului aplicării noului design prudențial în sistemul medical al Republicii Moldova;

– Analiza cost-beneficiu.

– Recomandări privind reducerea costurilor și depășirea obstacolelor în implementarea reglementărilor internaționale în domeniul dezvoltării și abordării multipolare a modelului comportamental de personalitate a pacientului.

Etapa II: Evaluarea asistenței medicale personalizate oferite prin studiul comportamental al pacienților la nivelul asistenței medicale prespitalicești și spitalicești

-Cadrul logic existent al asistenței medicale personalizate în Republica Moldova,

-Metodologia evaluării asistenței medicale personalizate prin studiul comportamental al pacienților;

– Preconizări privind evaluarea asistenței medicale personalizate în vederea identificării unor dificultăți potențiale;

– Recomandări științifice și practice privind eficientizarea asistenței medicale oferite prin studiul comportamental al pacienților la nivelul asistenței medicale prespitalicești și spitalicești.

Etapa III: Argumentarea științifică a metodologiilor de eficientizare a managementului asistenței medicale personalizate

– Argumentarea științifică a metodologiilor de eficientizare a managementului asistenței medicale personalizate asistenței medicale personalizate și dezvoltarea sistemului de sănătate;

– Sistemul de indicatori intercorelați de măsurare a dezvoltării sistemului de sănătate din Republica Moldova;

– Modelul econometric factorial al dezvoltării sistemului de sănătate al Republicii Moldova;

– Testare econometrică a compromisului între stabilitate și eficiență în circumstanțe specifice a sistemului de sănătate din Republica Moldova;

– Cadru de gestionare a metodologiilor de eficientizare în vederea evitării riscului moral și pentru protecția pacientului în condițiile caracteristice sistemului medical din Republica Moldova;

– Matricea tridimensională ce pune în corespundere costurile realizării unui compromis între stabilitate și eficiență în circumstanțe specifice sistemului de sănătate din Republica Moldova;

-Benchmarking-ul sistemelor de sănătate ale țărilor din Europa Centrală și de Est.

Cercetarea include recomandări concrete de activitate pentru medicii practicieni și personalul medical din diferite domenii, cât şi diferitor autorităţi publice centrale şi locale, asistenţilor sociali, ONG, mass media etc., interesaţi în abordarea medicală personalizată adecvată cu minimizarea impactului asociat sănătăţii.

Coordonatorul proiectului: Artiom Jucov, d.ş.m., conf. univ.

Consultant științific: Grigore Belostecinic, dr. hab., prof. univ., academician