Fundația Te Doy Moldova și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova au semnat un Memorandum de colaborareLa data de 8 decembrie 2021, reprezentanții: Dl Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept al Universității de Stat din Moldova și Dna Tatiana Chebac, Directoarea Fundației Te Doy Moldova au semnat un Memorandum de colaborare pentru o perioadă de trei ani, care are drept scop continuarea relațiilor de parteneriat pe domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie.

Acest Memorandum este semnat în contextul implementării proiectului „Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova”, finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Biroul Internațional de Asistență în Combaterea Traficului de Droguri și Aplicare a Legii. La semnarea acordului au participat invitați din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău –  Dl. Christian Burstall, Ofițer Politic, Consilier pentru Drepturile Omului; din partea Facultății de Drept – Dna Cristina Popovici, lector universitar, Prodecanul Facultății de Drept, USM, Dna Aliona Cara-Rusnac, doctor în drept, conferențiar universitar, responsabilă de Filiera Anglofonă, care va fi persoana de contact din partea Facultății de Drept, Dna Svetlana Slusarenco, doctor în drept, conferențiar universitar, Directorul Școlii Doctorale „Științe Juridice”, precum și din partea Fundației Te Doy Moldova – Dna Ruxanda Revenco, Vicedirector și Dna Rodica Jardan, Coordonator Programe.

Decanul Facultății de Drept a precizat importanța stabilirii parteneriatenelor dintre Facultatea de Drept și Fundația Te Doy Moldova, care duc la relații de colaborare fructuoase și avantajoase ambelor părți semnatare. Totodată, a evidențiat deschiderea Facultății de Drept de a susține activitățile fundației în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie. De altfel, facultatea promovează constant „toleranța zero față de orice formă de violență”, recent fiind și gazda unui eveniment științific internațional cu genericul „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative”. Respectiva manifestare s-a înscris deopotrivă în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, fiind organizată pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, desemnată în ziua de 25 noiembrie. Dl Decan a menționat că își dorește ca acest parteneriat să fie viabil, care să permită dezvoltarea capacităților studenților de la Facultatea de Drept, dar și a cadrelor didactice prin organizarea și promovarea activităților de cercetare și expertiză în domeniul jurisprudenței.

Doamna Tatiana Chebac, Directoarea Fundației Te Doy Moldova, a reiterat că evenimentul de astăzi era mult așteptat de echipa proiectului, deoarece Centrul creat în  cadrul grantului va oferi servicii holistice victimelor violenței bazate pe gen, de familie și sexuală. Iar pregătirea și instruirea specialiștilor și personalului care vor asista supravețuitoarele violenței împotriva femeilor – sunt acțiuni prioritare, în contextul în care studenții Facultății de Drept vor fi nemijlocit implicați în acest proces în perioada profesională. Totodată, Dna Directoare a menționat că memorandumul este semnat în cadrul Campaniei 16 zile de activism de combatere violenței în bază de gen, reamintind că recent a fost ratificată Convenția de la Istanbul, ce fortifică semnificația acestui eveniment, și respectiv sunt multe activități de implementat în care Facultatea de Drept, corpul profesoral și studenții vor juca un rol primordial.

Dl. Christian Burstall a adăugat că este onorat să participe la acest eveniment și și-a exprimat speranța că această cooperare va fi o nouă oportunitate de a contribui la prevenirea și combaterea fenomenului de violență în Republica Moldova, unul din obiectivele Președintelui SUA și a Ambasadei SUA în Moldova.

Pentru realizarea obiectivelor comune, Facultatea de Drept a USM și Fundația Te Doy Moldova intenționează să coopereze și să realizeze un set de activități, precum conferințe, mese rotunde, concursuri sub rezerva disponibilității resurselor ambelor părți: evenimente și inițiative comune, instruiri pentru studenți/ studente, activități de cercetare în domeniul combaterii violenței împotriva familiei, consultanță și expertiză, programe de stagiere și/ sau voluntariat pentru studenții Filierei Anglofone a Facultății de Drept, precum și pentru alți studenți cointeresați să activeze în acest domeniu etc.Memorandum