La Ialoveni a fost semnat acordul de parteneriat privind lansarea rundei a III-a de granturi pentru tinerii antreprenori246722555 4326692194096501 2698663402908873391 nÎn temeiul Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 1/3 din 05 februarie 2021, domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, au semnat Acordul de parteneriat privind implementarea Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, ce cuprinde desfășurarea rundei a III – a de granturi mici pentru finanțarea planurilor de afaceri ale tinerilor din localitățile raionului, în perioada octombrie 2021 – august 2022, cu suportul Fundației Est-Europene din Moldova.

Totodată, prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 7/17 din 24 decembrie 2020, a fost aprobat Planul de acțiuni pentru dezvoltarea politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anul 2021, unde concursul planurilor de afaceri ale tinerilor, ediția a III – a, este a II-a prioritate ,,Abilitarea economică și antreprenoriatul în rândul tinerilor”.

Având drept fundament parteneriatul durabil în dezvoltarea politicilor de tineret, administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco-Răzeni” au convenit ca la 21 octombrie 2021 să lanseze a treia ediție a concursului ideilor de afaceri și să acorde suportul metodologic și financiar pentru realizarea planurilor de afaceri ale tinerilor care sunt abilitați și accesează oportunități sustenabile de participare economică la nivel local.

Domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni, a subliniat că, avem temeiul de a asigura continuitatea programului, deoarece contribuie la stimularea spiritului de întreprinzător și la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor, iar contribuția financiară a Consiliului Raional Ialoveni pentru susținerea realizării planurilor de afaceri ce vor fi desemnate finaliste ale Concursului planurilor de afaceri, Ediția a III-a, va fi în valoare de circa 100 000 lei, din contul mijloacelor prevăzute pentru domeniul tineretului în bugetul pentru anul 2021, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 7/1 din 03 decembrie 2020.

Domnul Sergiu GURĂU, Directorul executiv al  Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, a evidențiat că, inițierea și dezvoltarea afacerilor reprezentă o soluție pentru tinerii cu idei inovative, dar care, nu dispun de resursele financiare necesare, de cunoștințe şi abilități antreprenoriale. Astfel, Programul „Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni” presupune, atât instruiri gratuite în domeniul gestionării afacerilor, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de tineri cu vârsta între 17 – 35 ani din localitățile raionului Ialoveni, inclusiv cu suportul financiar al donatorilor externi.

În scopul sporirii participării economice a tineretului Programul ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni” este implementat din anul 2018 de partenerii: A. O. ,,Eco-Răzeni”, Consiliul Raional Ialoveni şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova.  Programul se desfășoară conform prevederilor Legii cu privire la tineret și contribuie la realizarea priorităților Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret.

Prin acest program, tinerii, inclusiv din categorii defavorizate, rezidenți ai raionului Ialoveni, sunt abilitați și accesează mai multe oportunități sustenabile de participare economică la nivel local. Programul oferă susținere financiară echipelor de tineri pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor inovative ce contribuie la dezvoltarea durabilă. Totodată, anual, este organizat Concursul planurilor de afaceri, ce se adresează grupurilor de tineri (femei și bărbați), persoane fizice, cu vârsta cuprinsă între 17 – 35 ani, din localitățile raionului Ialoveni, care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul de organizare a concursului.

Astfel, în anul 2019 a fost desfășurată prima rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, cu finanțarea a 7 afaceri inițiate de către 7 tineri din 6 localități. În anul 2020 a fost desfășurată a II-a rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, cu finanțarea a 4 afaceri inițiate de către 4 echipe de tineri înzestrați cu spirit de întreprinzător din 4 localități. Afacerile își propun să creeze cel puțin 1 – 3 locuri de muncă, două dintre ideile de afaceri au ca și obiectiv crearea locurilor de muncă pentru persoane din categorii defavorizate. Afacerile reprezintă mai multe domenii de activitate: agricultură (creșterea murelor, cultivarea rucolei, creșterea prepelițelor, furaje uscate combinate, creșterea iepurilor, deshidratarea fructelor); prestare de servicii (salubrizare, reparații auto, frumusețe, croitorie, turism, consiliere psihologică, sală de fitness, decorațiuni evenimente) precum și vânzarea cu amănuntul. Prin cele două ediții ale concursului planurilor de afaceri a fost oferit suportul metodologic și financiar pentru realizarea a 11 afaceri gestionate de către 15 tineri (8 femei și 7 bărbați) din 9 localități ale raionului Ialoveni (orașul Ialoveni și satele: Văsieni, Răzeni, Dănceni, Mileștii Mici, Nimoreni, Cigîrleni, Horești, Ruseștii Noi).

Atașăm textul integral al Acordului de colaborare.

Pentru conformitate,

Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni