Clubul Primarilor Deschiși – ediția IV, 2021n 216

La 16 iunie, 2021 Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) a organizat cea de a IV-a ediție a Clubului Primarilor Deschiși. Fiind deja o bună tradiție iRi organizează o întrevedere anuală prin care își propune să consolideze capacitățile aleșilor locali din comunitățile partenere ale iRi.

Dacă în edițiile precedente subiectele de discuție erau axate în jurul cadrului de politici publice și implementarea mai eficientă a acestora, în acest an primarii și consilierii invitați au discutat despre importanța pivotală a cooperării cu societatea civilă și despre modul cum se poate crea o cultură participativă la nivel de comunitate. Interesul pentru o mai bună guvernanță la nivel local a reunit aleși locali din raioanele Drochia și Rîșcani.

Evenimentul a avut loc în orașul Drochia cu participarea a 22 reprezentanți ai APL de nivel I și II (primari, vice-primari, consilieri). Pentru a avea o discuție mai echilibrată la eveniment au fost invitați și reprezentanți a 6 OSC-ri locale din 6 comunități rurale din raioanele Drochia și Rîșcani.

Aleșii locali au avut ocazia pe de o parte să beneficieze de trainingul pregătit de iRi, iar pe de cealaltă parte să interacționeze cu reprezentanții societății civile și să primească un feedback de la cetățeni. Trainingul a fost facilitat de către experții Octavii Ivanov (ex-primar, consultant-coordonator CALM) și Tatiana Costev-Coșuleanu (director executiv iRi) culminând cu o chemare la promovarea unei bune-guvernări la nivel de comunitate unde societatea civilă este consultată și implicată în procesul de luare a deciziilor.

Activitatea a fost și o oportunitate de a discuta despre mecanisme de transparență bugetară prezentând astfel cele mai bune exemple și practici de implementare a metodelor de transparență în procesul decizional în localitățile rurale din RM.

„Transparența bugetară nu este doar despre transmiterea unor informații în mediul online, pe platforme și panouri de comunicare, dar și despre voința autorităților locale să fie transparente, adică cât de interesate sunt ca să aplice acest proces”. – Tatiana Costev-Coșuleanu, director executiv iRi.

„Aș dori să prezint și eu o practică bună de transparență din comunitatea noastră: atunci când se prezenta bugetul localității, era în așa fel prezentat încât nimeni nu vedea și nu înțelegea nici o cifră. În ultimii ani, bugetul este prezentat prin diferite tabele clare, colonițe separate la venituri și cheltuieli, ceea ce face mai ușor înțelegerea bugetului local de către cetățeni, dar și mai vizibil la cheltuieli”. – Valerian Cecan, primar s. Mihăileni, rn. Rîșcani.

În cadrul evenimentului aleșii locali au avut ocazia să împărtășească din experiența proprie de implicare și cooperare cu societatea civilă fapt care a trezit interes viu atât pentru aleșii locali cât și pentru ONG-ri. La atelierul de lucru, participanții au elaborat un model propriu de dialog și cooperare cu cetățenii: de la intenții la acțiune, de la cazuri izolate la practici instituționalizate.

„Dorința noastră cea mai mare este să dezvoltăm mecanisme de coagulare a parteneriatelor între APL, agenții economici și cetățenii din comunitate”. – Eugeniu Râbac, primar de Borosenii Noi, rn. Rîșcani.

Drept concluzie s-a dovedit că întâlnirea reprezentanților APL din localitățile rurale din RM a fost mai mult decât binevenită. Aceasta a permis schimbul de idei, crearea de parteneriate, deschiderea de noi cooperări și cel mai important implicarea împreună în dezvoltarea comunității.

Activitatea este parte a proiectului „Cetățeni în slujba cetățenilor” implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în cadrul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.