(VIDEO) #EWM4Moldova: Elaborarea unui Mecanism de Alertă Timpurie pentru contracararea amenințărilor hibride în Republica Moldova – principalele rezultate

Începând cu iulie 2020, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu cercetători ai Centrului pentru Studii Strategice de la Haga și cu sprijinul Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a implementat proiectul „Elaborarea unui Mecanism de Avertizare Timpurie pentru Contracararea Amenințărilor Hibride”. Scopul proiectului a fost dezvoltarea și pilotarea unui model de avertizare timpurie a „războiului hibrid”, care ulterior să faciliteze un răspuns timpuriu al autorităților de resort împotriva riscurilor și amenințărilor la adresa securității Republicii Moldova.

La prima etapă a proiectului, cercetătorii au elaborat o notă analitică prin care au introdus o nouă abordare conceptuală pentru definirea fenomenului de „război hibrid”, pornind de la dinamica și mecanismele acestuia. Această analiză a fundamentat ulterior dezvoltarea unui model de avertizare timpurie a războiului hibrid, care propune monitorizarea, colectarea și interpretarea datelor pentru un set de indicatori individualizați. Etapa finală a proiectului a presupus un exercițiu de pilotare al algoritmului de avertizare timpurie a războiului hibrid și sintetizarea principalelor constatări identificate în cadrul unui raport de monitorizare.

IPRE a dorit să contribuie la consolidarea dialogului cu participarea cercetătorului, experților din societatea civilă și autorități guvernamentale pe dimensiunea contracarării amenințărilor hibride. Acest efort a fost realizat, inclusiv prin organizarea unei serii de evenimente informale și publice, dialoguri de politici și consultări, cu participarea a peste 100 de reprezentanți ai sectorului public și neguvernamental din Republica Moldova și UE, cercetători și experți internaționali. Scopul principal a fost de a facilita un proces inclusiv de reflecții și discuții pe marginea elaborării unui nou mecanism de avertizare timpurie în Republica Moldova. Printre principalele recomandări propuse în rezultatul proiectului au fost următoarele:

  • Desemnarea unui agenții de frunte pentru eforturile naționale de combatere a amenințărilor și activităților hibride.
  • Identificarea unui buget pentru finanțarea personalului necesar pentru a crea un centru național de avertizare timpurie împotriva „războiului hibrid”.
  • Adoptarea și implementarea unui algoritm sau protocol operațional de cooperare inter-instituțională, ce va include atribuții și responsabilități clare pentru agențiile publice implicate în implementarea mecanismului de avertizare timpurie.
  • Alocarea resurselor și capacităților suplimentare pentru îmbunătățirea colectării datelor din surse deschise și închise, ce sunt necesare pentru identificarea timpurie a amenințărilor hibride.

Acest video a fost produs în cadrul Proiectului „#EWM4Moldova – Elaborarea unui Mecanism de Alertă Timpurie pentru Contracararea Amenințărilor Hibride”, a fost implementat de IPRE cu susținerea financiară a Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.