Litigiile din domeniul sportiv vor putea fi soluționate de către Curtea de Arbitraj de lângă CCI a RMArticol adaugat de: Ana Turculet

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat procedura de arbitraj a litigiilor sportive pentru a facilita soluționarea disputelor din domeniul sportului.

Arbitrajul este o alternativă la justiția clasică, cu ajutorul căruia litigiile pot fi examinate de către un tribunal arbitral, ales de părți.

Curtea de Arbitraj pe lângă CCI ca instituție permanentă de arbitraj va soluționa litigii ce apar în domeniul culturii fizice și sportului, în special legate de activitatea organizațiilor sportive de amatori și profesioniști dar și membrii acestora.

Arbitrajul sportiv a apărut pentru prima data în 1984, în Lausanne, Elveţia, unde a fost înființată  Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS), cunoscută și ca Curtea Supremă pentru dispute sportive.

Și în Republica Moldova a apărut necesitatea soluționării litigiilor din domeniul sportiv prin alte metode, cum ar fi arbitrajul sportiv. Procedura arbitrajului sportiv, elaborată de CCI,  va oferi un mecanism de soluționare rapidă a litigiilor, cu pronunțarea unei hotarări definitive și obligatorii spre executare.

“Orice dispută arbitrabilă legată direct sau indirect de sport poate fi înaintată către Curtea de Arbitraj Comercial Internațională de lângă CCI a RM, care este o instituţie neguvernamentală, ce are sarcina de a promova arbitrajul comercial intern şi internaţional precum şi procedura medierii ca mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor comerciale. Fiindcă arbitrajul sportiv a devenit o practică necesară pentru acest domeniu, CCI a RM, va organiza în următoarea perioadă, în conlucrare cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv din RM, webinare pentru asociațiile și federațiile sportive, pentru a le informa despre oportunitățile și beneficiile oferite de arbitrajul sportiv”, a declarat Sergiu HAREA, președintele CCI a RM.

Pentru ca un litigiu să fie transmis spre examinare arbitrajului, părțile vizate trebuie să semneze o convenție arbitrală ori asemenea prevedere să fie inclusă în Statut, contracte sau alte documente ale organizațiilor sportive de amatori sau profesioniști.

Clauza compromisorie recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova pentru a fi inclusă în Statutul asociațiilor sportive de amator sau profesioniști este următoarea: “Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu realizarea și/sau exercitarea drepturilor și obligațiilor membrilor asociației/federației/clubului declarate și garantate de prezentul Statut, inclusiv referitor la deciziile organelor de conducere ale asociației/federației/clubului, precum și ale comisiilor permanente ale acesteia, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curți cu privire la procedura de arbitraj aplicabilă soluționării litigiilor cu caracter sportiv. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie”.

Examinarea litigiilor sportive se va efectua conform Regulamentului cu privire la procedura de arbitraj a litigiilor sportive aprobat la 27.04.2021 precum și în conformitate cu legislația în domeniul culturii fizice și sportului, Carta Olimpică a Comitetului Internațional Olimpic, Statutele Asociațiilor și Federațiilor Sportive Internaționale și interne de profesioniști și amatori și ale altor asociații internaționale,

Arbitrii pot fi aleși din Lista arbitrilor recomandați de Camera de Comerț și Industrie, care poate fi accesată pe pagina web: www.arbitraj.chamber.md.

Regulamentul poate fi accesat aici:  https://bit.ly/3ue1icP

Notă: Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de lângă CCI a RM a fost înființată în 1993 pentru soluţionarea litigiilor comerciale în relațiile dintre antreprenori.  În anul 2020 Instituția a examinat 128 de dosare, care acoperă o gamă largă de sectoare ale economiei, inclusiv comerț, transport, locațiune, servicii de construcții și inginerie, etc.

Informații suplimentare:

tel: + 373 22 / 23 52 88;  067439855

fax: + 373 22 / 24 42 83

e-mail: arbitration@chamber.md

telegram