CCI a RM și USM și-au unit eforturile pentru susținerea și promovarea studențilorArticol adaugat de: Ana Turculet

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Universitatea de Stat din Moldova (USM) și-au unit eforturile pentru susținerea studenților și tinerilor specialiști, printr-un Acord de Cooperare semnat la 20 mai 2021.

Potrivit președintelui CCI a RM Sergiu HAREA, de-a lungul anilor, Camera de Comerț și Industrie a acumulat o experiență frumoasă de colaborare cu mediul academic al Republicii Moldova, cel care asigură elementul de bază al economiei naționale, și anume- forța de muncă înalt calificată.

“Cu mândrie menționez că Universitatea de Stat din Moldova este membră a CCI a RM. De asemenea, Universitatea Agrară, Academia de Studii Economice și Universitatea Cooperatist Comercială- fiind membre ale CCI participă și la activitatea Consiliului Camerei. Astăzi semnăm un Acord de Cooperare cu USM, instituție care ne-a fost partener în organizarea multor evenimente de afaceri pe parcursul anilor. Totodată, studenți ai universității au făcut stagiul de practică atât la CCI, cât și la agenții economici- membri ai Camerei”.

Igor ȘAROV, rectorul USM a declarat că semnarea unui memorandum între cele două instituții, este un eveniment important pentru comunitatea academică din țară.

“USM are peste 10 000 de studenți, iar integrarea în comunitatea internațională este o preocupare importantă pentru noi. Tradițional, președintele CCI a RM devine membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică a Universității de Stat din Moldova și are un rol destul de activ în cadrul consiliului. Toate acestea ne fac să credem că cooperarea care a existat și va exista în continuare între instituțiile noastre, va aduce rezultate frumoase, fiindcă avem în persoana CCI un partener strategic important”, a mai menționat rectorul USM.

CCI și USM își propun odată cu semnarea acestui acord să stimuleze cooperarea în domeniul:

  • pregătirii cadrelor de specialitate;
  • instruirii și formării antreprenoriale a tinerilor;
  • formării continue şi recalificării cadrelor;
  • realizării stagiilor de practică a studenţilor şi masteranzilor.

De asemenea, CCI a RM și Universitatea de Stat din Moldova vor coopera în cadrul diferitor proiecte naționale și internaționale, în domeniul dezvoltării competențelor antreprenoriale, încurajării inovațiilor, consolidării relațiilor economice internaționale prin schimbul de informații, consultări, împărtășirea experienței și bunelor practici în diverse domenii de interes reciproc.

Până la declanșarea pandemiei, CCI organiza de două ori pe an ziua ușilor deschise pentru studenți și viitorii absolvenți și participa la evenimentele similare organizate de mediul academic, pentru a familiariza viitorii tineri specialiști cu posibilitățile pe care le oferă CCI a RM ca viitor angajator dar și cu serviciile de care pot beneficia aceștia în viitoarea activitate profesională. Odată cu stabilizarea situației epidemiologice, se va reveni la această practică care are un impact pozitiv atât pentru studenți, cât și pentru instituție.

telegram