CIDP ANIMA/ 3 clase digitalizate și cca 500 elevi beneficiari a inițiativei implementată în 3 Gimnazii din regiunile rurale din Nordul țării!Articol adaugat de: Mihalcean Nonna

pagină civic

În perioada februarie – august 2021, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA implementează proiectul ” Implicați pentru dezvoltarea locală în Bocani, Crișcăuți și Bălășești”.

Scopul inițiativei este creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor, în special în rândul tinerilor din zona de Nord a Republicii Moldova, referitor la importanța implicării lor în activități de protecție a mediului, managementul deșeurilor și eficiența energetică.

În timpul implementării proiectului se urmărește atingerea a 3 obiective. Unul din acestea este dezvoltarea de capacități în vederea digitalizării activităților școlare și extracurriculare pentru 30 profesori și 30 membri ai Asociațiilor de părinți, din 3 instituții școlare din 3 sate din Nord, timp de 4 luni. Acest obiectiv prevede atât abilitarea cadrelor didactice din gimnaziile cheie a inițiativei cât și digitalizarea a 3 clase pentru a facilita procesul de educație la distanță.

În data de 19, 22 și 23 martie au fost digitalizate 3 clase din 3 gimnazii cu următorul set de tehnică per instituție:

  • Televizor led cu suport și cablu HDMI;
  • Webcam;
  • Laptop cu mouse și boxe;
  • Microfon amplificator;
  • 5 tablete;

Suma totală per achiziție pentru o instituție este de 49 833 lei.

Tehnica a fost livrată și instalată de către echipa CIDP ANIMA pentru fiecare destinatar în parte.

Cca 500 elevi vor beneficia de activitățile lansate de inițiativă și digitalizarea oferită în cadrul proiectului și post inițiativă.

Un alt obiectiv vizat de proiect este  sensibilizarea și activizarea a 150 de tineri cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, din 3 localități din regiunea de nord referitor la aspectele ce țin de dezvoltarea durabilă, inclusiv în domeniul EE, precum și impactul asupra schimbărilor climatice, și soluționarea problemelor comunității prin tehnici creative și competitive, timp de 6 luni.

Astfel în luna martie a fost lansată prima activitate din cadrul proiectului - Expoziție ”3deR”. Aceasta este coordonată concomitent în 3 instituții de către expertul inițiativei împreună cu 3 coordonatori locali în gimnaziile Crișcăuți, Bocani și Bălășești. Evenimentul implică toate clasele din instituțiile de învățământ, inclusiv clasele primare și v-a atenționa elevii și locuitorii la o altă abordare a deșeurilor solide, la procesele de reciclare/reutilizare și reducere.

În lunile aprilie – iunie 2021, urmează a fi desfășurate o serie de activități cu implicarea elevilor, profesorilor, reprezentanților APL și a părinților. Acestea vor fi organizate concomitent în 3 Gimnazii din nord, instituții cheie a proiectului.

 ___________________________

AO „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA” beneficiară a Programului de Granturi Locale acțiunea „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova. ”Partenerii proiectului în regiunea de dezvoltare Nord sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO ”CASMED”

telegram